Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

Суб’єкти господарювання, які експлуатують вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання, забезпечують його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладають договір з іншими суб’єктами господарювання на виконання зазначених робіт з урахуванням вимог.

Суб’єкти господарювання призначають:

  • працівника який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання;
  • працівника відповідального за утримання вантажопідіймального обладнання у справному стані;
  • працівника відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, та обладнанням.

Вантажопідіймальні крани та обладнання, що надається працівникам та використовується ними за призначенням, має бути технічно справним і відповідати усім технічним регламентам.

Вантажопідіймальні крани та обладнання, підйомники всіх типів приводні колиски, що перебувають в експлуатації, мають бути споряджені табличкою чи надписом, розміщеною на видному місці, з чітко позначеним обліковим номером, вантажопідіймальністю та датою наступного часткового та повного технічного огляду. Матеріал таблички і метод виконання надписів на ній має забезпечувати їх збереженість протягом строку до наступного технічного огляду.

Керування вантажопідіймальним краном має виконувати машиніст крана (кранівник), мобільним підйомником машиніст автовишки та автогідропідіймача, будівельним підйомником машиніст підіймача будівельний, електричною лебідкою машиніст електролебідки, які пройшли професійну підготовку, та перевірку знань.

Підвішування вантажу на гак вантажопідіймального крана, машини чи мобільного підйомника, повинні виконувати стропальники, які пройшли професійну підготовку, та перевірку знань.

Машиністи щозміни перед пуском крана в роботу зобов’язані: здійснювати його огляд, ознайомлюватися зі станом крана за записами у вахтовому журналі машиніста, перевіряти наявність і справність огорож механізмів, перехідних площадок і галерей, стан канатів і їх кріплення на барабані, оглядати гак і його кріплення в обоймі, перевіряти наявність робочого і зовнішнього освітлення.

До роботи не допускаються вантажопідіймальні крани та обладнання, що не пройшли технічний огляд чи експертне обстеження та не мають позитивних висновків експертизи, а знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара періодичного огляду, визначеного цими правилами.

Забраковані знімні вантажозахоплювальні пристрої та тара, а також ті, що не мають бирок (клейм), не повинні знаходитися в місцях виконання робіт. Під час роботи вантажопідіймального крана чи обладнання має бути встановлений порядок обміну умовними сигналами між стропольниками та машиністами кранів.

Знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати позначення із зазначенням основних характеристик, необхідних для їх безпечного використання, та обиратися з урахуванням вантажів, що будуть переміщуватися, точок стропування ураховуючи методи та графічні зображення (схеми) їх стропування.

Підіймання працівників може здійснюватися тільки за допомогою обладнання та пристроїв, передбачених для цієї мети (мобільних, щоглових підйомників, вантажопасажирських будівельних підйомників, приводних колисок, колисок для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами), працівників яких підіймають, повинні мати надійні засоби зв’язку. У разі небезпеки повинні бути передбачені заходи щодо їх евакуації.

Вантажопідіймальні крани та обладнання можуть бути допущені до підіймання та переміщення тільки тих вантажів, маса яких не перевищує їх вантажопідіймальність. Використання вантажопідіймальних кранів та машин у більш тяжкому режимі, ніж зазначений у паспорті не дозволяється.

Стропальники, яким доручено подавання сигналів машиністам кранів, повинні бути забезпечені жилетами, шоломами, нарукавними пов’язками, сигнальними жезлами яскравого кольору.

Стропальники мають бути забезпечені розрахованими, випробуваними та маркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою незалежної вантажопідіймальності.

На майданчиках для укладання вантажів має бути виділене місце, обладнане необхідними пристроями (касетами, пірамідами, стелажами, підкладками, підставками тощо).

У кабіні та на місці виконання робіт має бути перелік вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними кранами та обладнанням із зазначенням їх маси. Машиністам кранів і стропальникам, що обслуговують стрілові крани, такий перелік видається на руки під підпис. Також у кабіні стрілового самохідного крана мають бути таблиця допустимих відстаней від основи укосу котловану (канави) до найближчих опор крана:

Підвішені вантажі не повинні залишатися без нагляду, якщо доступ до небезпечної зони не огороджений із вивішуванням попереджувальних знаків: Місце проведення робіт з підіймання та переміщення вантажів, у тому числі проходи та проїзди, повинні мати додаткове штучне освітлення, коли освітленість у зоні роботи нижче 10 лк відповідно до вимог ПВР або технологічних карт на виконання робіт (навантажування та розвантажування). Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії світильників на працівників. Типи світильників необхідно обирати залежно від умов навколишнього середовища і властивостей вантажу.

Використання обладнання для підіймання некерованих вантажів просто неба має припинятися, коли метеорологічні умови погіршуються до такої межі, що ставить під загрозу безпечне використання обладнання та зростає ймовірність виникнення ризиків для життя та здоров’я працівників. Для унеможливлення будь-яких ризиків для працівників необхідно вживати заходів безпеки, зокрема щодо запобігання перекиданню вантажопідіймального обладнання.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин