Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Правила експлуатації вантажнопідйомних кранів

Держпраці звертає увагу роботодавців на особливості вводу в дію та експлуатацію вантажнопідйомних кранів після проведення ремонту спеціалізованими організаціями, а саме — на вимоги щодо ремонту обладнання п. 1 НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (далі — Правила):

Вимоги глави 1 розділу V цих Правил поширюються на такі види ремонту складових частин обладнання:

  • ремонт несучих металоконструкцій з метою відновлення їх несучої здатності (ремонт із застосуванням зварювання, а також ремонт, пов’язаний з відновленням деформованих або пошкоджених металоконструкцій або їх елементів, відновленням чи зміною конструкції стиків металоконструкцій тощо), крім робіт, передбачених настановою з експлуатації;
  • ремонт механізмів підіймання і зміни вильоту, механізмів висування, їх гідро- та електроприводу, а також приладів і пристроїв безпеки, крім робіт, передбачених настановою з експлуатації.

Ремонт обладнання мають виконувати суб’єкти господарювання відповідно до вимог технічної документації, до складу якої мають входити технічні умови на ремонт. Технічні умови на ремонт обладнання повинні містити вимоги щодо охорони праці і погоджуватися відповідно до вимог чинного законодавства.

Технічні умови повинні містити вимоги, показники і норми, яким мають відповідати складові частини та обладнання в цілому після ремонту, вимоги щодо контролю якості зварювання і бракувальні показники з урахуванням вимог цих Правил та НД, вимоги безпеки, порядок приймання складових частин і відремонтованого обладнання, а також відомості про метали та зварювальні матеріали, що мають застосовуватися під час ремонту.

Після проведення ремонту суб’єкт господарювання, який виконував відповідні роботи, зазначає в журналі нагляду (паспорті) відомості про виконані роботи із зазначенням місць ремонту (або додаються ремонтні креслення), відомості про застосовані матеріали із зазначенням номерів документів про їх якість.

Документи, що підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються в організації, що виконувала роботи, а їх копії — разом з журналом нагляду (паспортом) протягом строку служби обладнання.

Під час ремонту стропів дозволяється тільки заміна їх елементів (гаків, віток, ланок тощо).

Відомості про ремонти обладнання, передбачені системою планово-попереджувальних ремонтів, записуються до журналу технічних обслуговувань і ремонтів.

Рихтування і ремонт рейкових колій проводяться відповідно до вимог проекту в установлені строки.

Виведення обладнання в ремонт здійснюється працівником, відповідальним за утримання їх у справному стані, відповідно до графіка ремонту, затвердженого суб’єктом господарювання, або в разі необхідності проведення ремонту — в порядку, встановленому суб’єктом господарювання.

Проведення ремонту обладнання, а також необхідність надання і форма наряду-допуску для проведення цих робіт на місці експлуатації обладнання здійснюється у порядку, визначеному суб’єктом господарювання. У наряді-допуску, в разі його надання, зазначаються заходи щодо створення безпечних умов виконання робіт. Зокрема зазначаються заходи щодо унеможливлення ураження ремонтного персоналу струмом, перебування його в небезпечних зонах, падіння з висоти, наїзду кранів, що працюють, на кран, що ремонтується, попередження виходу ремонтного персоналу на рейкові колії діючих кранів, а також щодо надійного закріплення складових частин, що ремонтуються.

Дата і час виведення обладнання в ремонт та прізвище особи, відповідальної за його проведення, зазначаються в наряді-допуску і вахтовому журналі машиніста даного обладнання та обладнання, що працює поряд з тим, що ремонтується.

Виведення у ремонт портальних кранів і кранів-перевантажувачів проводиться за порядком, установленим суб’єктом господарювання.

Використання обладнання за призначенням під час його ремонту не дозволяється, крім робіт, пов’язаних з цим ремонтом згідно з нарядом-допуском.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин