Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Періодичність проходження медоглядів електротехнічного персоналу

Метою попереднього (під час прийняття на роботу) чи періодичного (протягом трудової діяльності) медичного огляду є визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання ним без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, та інше.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 призначений для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (п. З Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 р. № 15).

Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням відносяться до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 5 Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 p. № 263/121).

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в Додатку 4, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в Додатку 5.

У п. 2 Додатка 5 до Порядку № 246 для електротехнічного персоналу, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках, встановлена періодичність медичного огляду — один раз на 2 роки.

Роботодавець не лише здійснює контроль за проведенням медичних оглядів у строки, погоджені з закладом охорони здоров’я, але і організовує за свій рахунок проведення медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві працівників, так і для тих, які приймаються на роботу.

Джерело: Управління Держпраці

Читайте такожРозсилка новин