Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Основні вимоги безпеки під час робіт із зберігання та переробки зерна

Для безпечного виконання робіт із зберігання та переробки зерна роботодавець зобов’язаний:

 • Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» забезпечити функціонування системи управління охороною праці.
 • Розробити та затвердити акти з охорони праці, які діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132.
 • Розробити та затвердити інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98).
 • Розробити і затвердити перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на підприємстві за нарядами-допусками, за формою згідно з додатком 1 до Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна від 20 вересня 2017 року № 1504 (далі — Правила).
 • Вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки за формою згідно з додатком 2 до Правил.
 • Розробляти та затверджувати права та обов’язки працівників підприємства щодо організації та забезпечення безпеки праці.
 • Відповідно до Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 в редакції постанови КМУ від 03.02.2021 р. № 77, одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, (виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах; робіт в колодязях, шурфах, бункерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах…) тощо; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів тощо) та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (обладнання, що працює під тиском, устатковання напругою понад 1000 В, вантажопідіймальні крани і машини, ліфти тощо) й подати декларацію відповідності його матеріально-технічної бази (роботи, що виконуються на висоті понад 3 метра, зварювальні, газополум’яні роботи тощо, експлуатація велтеотоннажного та іншого технологічного транспорту тощо).
 • Забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53 (НПАОП 0.00-4.01-08), та Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 • За рахунок власних коштів забезпечувати проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 • За рахунок власних коштів забезпечувати попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.
 • Технологічні процеси необхідно здійснювати відповідно до затвердженої керівником підприємства схеми переробки та обробки зерна.
 • Зерно перед сушкою в прямоточних та рециркуляційних шахтних сушарках (без додаткових пристроїв для нагрівання зерна) для уникнення загоряння потрібно очищувати на зерноочисних машинах від грубих та легких домішок, а перед сушкою у рециркуляційних сушарках з нагрівом зерна у камерах з падаючим потоком — від грубих домішок.
 • При дистанційному автоматизованому керуванні обладнанням за 15–20 секунд до його пуску має подаватися попереджувальний звуковий сигнал. У разі відмови в роботі попереджувальної сигналізації дистанційне автоматизоване керування машинами та механізмами не допускається.
 • Вогневі роботи повинні здійснюватися з дотриманням вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 року № 255 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин