Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Охорона праці під час зберігання та переробки зерна

За ринкових умов в Україні все більшого значення набуває якісна первинна обробка і зберігання зернових, круп’яних та олійних культур безпосередньо у виробника або ж у спеціалізованих, пристосованих зерносховищах. Вирішення цієї проблеми дасть змогу виробнику бути вільним у питаннях щодо продажу врожаю у найбільш вигідний час — за встановлення найвищих цін на вирощену продукцію.

Технологічні процеси зберігання і переробки зерна пов’язані з ризиком отримання травм від затягування працівників в зернову масу чи завалювання зерном, що обрушилося в складі, падіння з висоти або у відкриті люки бункерів чи силосів. Також можливі травми при проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт, отруєння вуглекислим газом, що може накопичуватись в зерноскладах. Тому потрібно пам’ятати про забезпечення постійного нагляду за роботою працівників, проведення робіт з зерном необхідно організовувати з дотриманням карт технологічного процесу.

У 2017 році набрали чинність нові Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 р. № 1504 (далі — Правила).

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану зі зберіганням та переробкою зерна.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників при виконанні робіт (технологічних процесів) зі зберігання та переробки зерна.

У Правилах визначено обов’язок роботодавців:

  • відповідно до статті 13Закону України «Про охорону праці» забезпечити функціонування системи управління охороною праці;
  • розробити та затвердити акти з охорони праці, які діють на підприємстві;
  • розробити та затвердити перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві за нарядами-допусками, вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки (додаток 1, 2 Правил);
  • розробляти та затверджувати права та обов’язки працівників підприємства щодо організації та забезпечення безпеки праці;
  • отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та подати декларацію відповідності його матеріально-технічної бази;
  • за рахунок власних коштів забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
  • за рахунок власних коштів забезпечувати проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства;
  • за рахунок власних коштів забезпечувати попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників;
  • проводити атестацію робочих місць за умовами праці на робочих місцях, де технологічний процес, використовувані обладнання, сировина чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих;
  • забезпечити встановлення знаків безпеки і захисту здоров’я працівників для позначення небезпечних зон відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників.

Роботодавцям та посадовим особам хлібоприймальних підприємств, діяльність яких пов’язана зі зберіганням та переробкою зерна (елеватори, сільськогосподарські підприємства), необхідно згідно з Правилами, вжити заходів щодо приведення робочих місць, обладнання, машин і механізмів відповідно до вимог Правил, Технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин