Гігієна праці: мета проведення атестації робочих місць за умовами праці


Гігієна праці: мета проведення атестації робочих місць за умовами праці

Основна мета атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація) полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Читайте також: В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я

Основними чинними нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві є:

  • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442;
  • Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992 р. № 41.

Стаття 13 Закону України від 14.10.1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці» вимагає від роботодавця створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів та організувати, зокрема, проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством.

 

Непроведення атестації робочих місць може призвести до порушення прав працівників — фактично, виконуючи шкідливі або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальні гарантії. Це дає підставу працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку — ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП).

Читайте також: Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці змінено

Ігнорування вимоги чинного законодавства з охорони праці щодо проведення атестації є порушенням, за яке роботодавця можна притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу (ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Також не слід забувати, що в разі якщо непроведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 Кримінального кодексу України.

За підсумками проведеної атестації роботодавець має вжити заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я працівників виробничі фактори. У разі неможливості усунути шкідливі і небезпечні виробничі фактори держава гарантує працівникам право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці: пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати тощо.

 

Атестацію проводять не рідше одного разу на п’ять років. У разі докорінної зміни умов і характеру праці проводиться позачергова атестація.

Звертаємо увагу, що атестація робочих місць потрібна керівнику, оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства. Працівнику — тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (пільгового пенсійного забезпечення, доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток).

Читайте також: Чи можна проводити медогляд без атестації робочих місць за умовами праці

Постановою Кабміну від 30.06. 2023 р. № 660 внесено зміну до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці. Відтепер атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

 

Південне міжрегіональне управління Держпраці

Читайте також: Чи проводити атестацію робочих місць за умовами праці, якщо змінено назву структурного підрозділу

Джерело: KadrEx


«Атестація робочих місць — на відповідність НПА з охорони праці + практичний кейс, як визначити на яких робочих місцях і як проводити таку атестацію, щоб уникнути штрафів»

  • про правове регулювання проведення атестації робочих місць за умовами праці;
  • як визначити які робочі місця слід атестувати за умовами праці — з чого почати та як організувати;
  • про вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • як складати карти технологічних процесів та обладнання (устаткування), що генерують шкідливі та небезпечні виробничі фактори й виконувати оцінку технічного стану виробничого обладнання.

Консультації та замовлення за телефоном: 0 (800) 219-977

Матеріали до теми


Про реалізацію прав працівників на безпечні умови праці
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх ...
Алгоритм дій роботодавця під час сигналу «Повітряна тривога»
Негайно слід сповістити співробітників і відвідувачів (у т. ч. у формах, доступних для осіб з порушеннями зору та слуху), повідомити ...