Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Чи потрібно проводити атестацію робочих місць трактористів-машиністів?

На сільгосппідприємстві працює два трактористи-машиністи. Атестацію за умовами праці робочих місць (далі — атестація) трактористів-машиністів підприємство не проводило. Чи обов’язково проводити атестацію? Чи будуть трактористи-машиністи мати право на пенсію на пільгових умовах? Чи належать їм ще якісь пільги?

Коротка відповідь: для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах осіб зазначених професій (посад) атестація не потрібна. Проте таким працівникам належить щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці. Її тривалість визначається тільки за результатами атестації. Це означає, що роботодавець зобов’язаний атестувати трактористів-машиністів.

Для чого проводиться атестація?

Основними завданнями атестації є (п. 1.4 Методичних рекомендацій, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 р. № 41):

 • виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих чинників і причин їх виникнення;
 • дослідження санітарно-гігієнічних чинників виробничого середовища, тяжкості та напруженості трудового процесу на робочому місці;
 • комплексна оцінка чинників виробничого середовища і характеру праці на предмет їх відповідності вимогам стандартів, санітарних норм і правил;
 • обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії зі шкідливими умовами праці;
 • підтвердження (установлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги та компенсації залежно від умов праці;
 • перевірка правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пільгову пенсію;
 • вирішення спорів, які можуть виникнути між юрособами і громадянами (працівниками) щодо умов праці, пільг і компенсацій;
 • розробка комплексу заходів щодо оптимізації рівня гігієни та безпеки, характеру праці й оздоровлення трудящих;
 • вивчення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології, удосконалення порядку й умов установлення та призначення пільг і компенсацій.

Багато пільг і компенсації найманим працівникам надаються за умови проведення атестації та наявності її результатів. На підставі результатів атестації працівникам надаються:

 1. Право на додаткову оплачувану відпустку за шкідливі та важкі умови праці (ст. 76 КЗпП; ст. 7, 8 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504).
 2. Право на пільгову пенсію (ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII, далі — Закон № 1788).
 3. Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту (ст. 163, 164 КЗпП).
 4. Право на безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою (ст. 166, 167 КЗпП).
 5. Право на оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації за важку роботу, роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці, роботу з особливими природними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров’я (ст. 100 КЗпП).
 6. Право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу (ст. 51 КЗпП).

Які пільги надаються трактористам-машиністам за результатами атестації?

Результати атестації використовуються для розробки заходів щодо поліпшення умов праці й оздоровлення працівників (п. 6 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 01.09.1992 р. № 442). У випадках, коли забезпечити допустимі умови праці на робочих місцях неможливо, законодавством надаються певні пільги і компенсації за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Держпраці на своєму офіційному сайті зазначає, що на працівників за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» можуть впливати такі чинники виробничого середовища і трудового процесу, як хімічні речовини, шум, вібрація, мікроклімат, тяжкість і напруженість праці. Щоб з’ясувати фактичний стан умов праці, роботодавець проводить лабораторні дослідження на робочих місцях працівників. За їх результатами і на підставі Гігієнічної класифікації праці встановлюються умови праці — допустимі або шкідливі.

Професія тракториста-машиніста належить до категорії робочих місць із важкими і шкідливими умовами праці. Так, трактористам-машиністам сільгоспвиробництва надано право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (ст. 7 Закону № 504). Максимальна тривалість такої відпустки становить 4 календарних дні (п. 204 розд. 33 Списку виробництв, цехів, професій і посад, наведеного в додатку 1 до постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290).

Важливий момент: конкретна тривалість додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Так, щоб визначити тривалість такої відпустки, роботодавцеві необхідно атестувати трактористів-машиністів.

Чи потрібно проводити атестацію для виходу на пільгову пенсію трактористів-машиністів?

Щоб тракторист-машиніст мав право вийти на пенсію на пільгових умовах, результати атестації не потрібні. Пояснимо відповідь докладніше.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 114 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV і ст. 13 Закону № 1788 право на пенсію на пільгових умовах мають трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, за наявності страхового стажу не менше 30 років, із них не менше 20 років на зазначеній роботі.

Згідно з п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 р. № 637, основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, установлену для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У довідці мають бути зазначені:

 • періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана довідка.

Для трактористів-машиністів підприємств сільського господарства (у т. ч. колгоспів) у довідці додатково наводяться відомості про безпосередню зайнятість у виробництві сільгосппродукції.

Тобто для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах атестувати осіб зазначених професій (посад) не потрібно.

В обов’язковому порядку атестація проводиться тільки для посад і професій, включених до Списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Але навіть незважаючи на те що вийти на пенсію трактористи-машиністи на пільгових умовах можуть без подання документів про проведення атестації, такі робочі місця все одно повинні бути атестовані. Адже за наявності хоча б однієї підстави на пільгу або компенсацію без атестації не обійтися.

Джерело: Баланс-АгроРозсилка новин