Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Чи може інженер з охорони праці бути відповідальним за техногенну безпеку, пожежну безпеку й цивільний захист?

Чи може інженер з охорони праці бути відповідальним за техногенну безпеку, пожежну безпеку й цивільний захист на підприємстві, де кількість працівників перевищує 140 осіб? Чи передбачено доплату в разі покладання на інженера з охорони праці виконання таких обов’язків, якщо це не встановлено трудовим контрактом і посадовою інструкцією?

На підприємствах із кількістю працівників 50 і більше осіб створюють службу охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо роботодавцю (п. 1.3, 1.4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомнагляду від 15.11.2004 р. № 255, далі — Типове положення). Завдання цієї служби наведено в п. 3 Типового положення.

Назви посад (професій) установлено відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а кваліфікаційні вимоги — згідно з розд. 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336. У цьому довіднику зазначено завдання та обов’язки за посадою «Інженер з охорони праці», на підставі яких розробляють посадові інструкції. Однак конкретний перелік посадових обов’язків визначають посадові інструкції, створювані й затверджувані на основі Довідника роботодавцями з урахуванням конкретних завдань та обов’язків, функцій, прав, відповідальності працівників цих груп та особливостей штатного розпису підприємства, установи, організації.

Якщо виникає необхідність, завдання й обов’язки, унесені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, може бути розподілено між окремими виконавцями (або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширено дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, однакових за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації).

Разом з тим п. 5.5 Типового положення передбачає, що працівників служби охорони праці не може бути залучено до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XI (далі — Закон про охорону праці), цим Типовим положенням та системою управління охороною праці на підприємстві.

У жодному з цих документів чітко не сказано, чи віднесено до повноважень з охорони праці завдання з контролю за станом техногенної й пожежної безпеки, цивільного захисту на підприємстві.

Ст. 13 Закону про охорону праці визначено, що саме роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці: створює відповідні служби й призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, права й відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

Як пояснила Держпраці в листі від 05.01.2017 р. № 46/4.1/4.4-ЗВ-17, для реалізації комплексних заходів, спрямованих на підвищення наявного рівня охорони праці, відповідальним за охорону праці на підприємстві необхідно контролювати додержання вимог із питань пожежної, аварійної безпеки, гігієни праці, які закріплено в нормативно-правових актах з охорони праці. Тож питання покладання обов’язків на керівників і фахівців служби охорони праці, пов’язаних із системою управління охороною праці на підприємстві, вирішує роботодавець.

У суб’єктах господарювання з чисельністю працівників до 200 осіб із питань цивільного захисту призначають за рахунок штатної чисельності суб’єкта господарювання (п. 4 ч. 2 ст. 20 Кодексу цивільного захисту від 02.10.2012 р. № 5403-VI). Порядок діяльності підрозділів із питань цивільного захисту або призначених осіб визначають відповідні положення про них або посадові інструкції. Однак у нормах Типового положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання, затвердженого наказом МВС від 20.04.2017 р. № 325, не уточнено, хто може бути відповідальним за цивільний захист, і чи можливе покладання обов’язків на іншого працівника.

Варто зауважити, що до Переліку категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 23.10.2013 р. № 819, входять і посадові особи, на яких покладено обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання незалежно від форми власності.

Що ж до пожежної безпеки, то керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб у частині забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного й інженерного устаткування, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання й експлуатації засобів протипожежного захисту встановлюють у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ. Це передбачено Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС від 30.12.2014 р. № 1417.

У Правилах техногенної безпеки, затверджених наказом МВС від 05.11.2018 р. № 879, теж згадано про відповідальних осіб — посадових осіб (працівників) органів влади та об’єктів, на яких покладено відповідні функції з організації забезпечення техногенної безпеки.

Таким чином, саме керівники підприємства визначають, чи треба вводити до штатних розписів окремі посади відповідальних за пожежну, техногенну безпеку, цивільний захист, створювати відповідні служби або ж визначати відповідальних за це осіб із числа працівників.

У разі покладання на інженера з охорони праці додаткових обов’язків це має бути відображено в посадовій інструкції, з якою його ознайомлюють. Про зміну істотних умов праці має бути повідомлено за два місяці.

У такому випадку працівнику можуть встановити доплату за інтенсивність і напруженість праці, якщо це передбачено колективним договором, адже в законодавстві немає окремих надбавок інженерам із охорони праці. Проте все залежить від умов оплат праці в колдоговорі й рішення роботодавця, оскільки систему оплата праці госпрозрахункові підприємства розробляють самостійно.

Якщо на підприємстві штатним розписом передбачено посади, до функціональних обов’язків яких входять питання пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, тоді йтиметься про покладання додаткових обов’язків на інженера з охорони праці, за що встановлюють доплату за суміщення посад. Відповідно до ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи, здійснюють доплату за суміщення професій (посад) у відсотках.

Джерело: ЛІГА:ЗАКОНРозсилка новин