Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпека проведення гірничих робіт

Як забезпечується безпека проведення гірничих робіт та охорони праці?

Власник (керівник) гірничого підприємства забезпечує проведення гірничих робіт та охорону праці відповідно до вимог законів України, інших нормативно-правових актів, а також правил безпеки, правил технічної експлуатації, правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Які вимоги до проектів будівництва та експлуатації гірничих підприємств?

Проектами гірничих підприємств передбачаються заходи щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, довкілля та природні ресурси, які здійснюються власником (керівником) гірничого підприємства відповідно до законодавства.

Під час проектування, будівництва та експлуатації гірничих підприємств і гірничих виробок здійснюються заходи, спрямовані на збереження водних об’єктів, лісових масивів та охорону водоносних горизонтів (пластів) від виснаження (забруднення).

Будівництво та введення в експлуатацію гірничих підприємств, не забезпечених очисними спорудами, забороняється.

Які вимоги до розташування гірничих підприємств?

Виробничі підрозділи гірничих підприємств, склади корисних копалин і відвалів порід розташовуються з урахуванням можливості проведення профілактичних заходів щодо запобігання їх самозайманню та організації санітарно-захисної зони між гірничим підприємством і жилими будівлями відповідно до законодавства.

Які заходи приймаються керівником гірничого підприємства щодо забезпечення екологічної безпеки?

Керівник гірничого підприємства зобов’язаний попередити власників підприємств, розташованих на гірничому відводі, про час їх підробки гірничими роботами та узгодити з ними заходи захисту від можливого впливу гірничих робіт.

Керівник гірничого підприємства, в разі виникнення надзвичайної ситуації зобов’язаний негайно приступити до ліквідації її наслідків. Одночасно керівник гірничого підприємства зобов’язаний негайно повідомити про аварію та заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, власника гірничого підприємства, органи гірничого нагляду, органи охорони здоров’я, органи виконавчої влади, визначені законами України, та органи місцевого самоврядування.

Які основні екологічні вимоги до гірничого підприємства?

Основними вимогами є:

  • застосування екологічно безпечних технологій;
  • впровадження передових технологій та очищення стічних вод;
  • раціональне використання мінеральних відходів для повторної переробки на основі застосування новітніх технологій;
  • запобігання осіданню, підтопленню, заболочуванню, засоленню, висушенню та забрудненню відходами виробництва поверхні землі;
  • запобігання впливу водовідведення з гірничих виробок на рівень грунтових вод і поверхневі водні об’єкти, зниження рівня викидів, скидів речовин, що забруднюють довкілля у процесі гірничого виробництва, та вжиття заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям, пов’язаним із залповими та раптовими викидами і скидами;
  • своєчасне проведення рекультивації земель;
  • додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин