Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпека експлуатації в умовах погіршення погодних умов вантажно-підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

У періоди погіршення погодних умов, зокрема у зимовий період, необхідно вживати додаткових специфічних заходів для створення безпечних умов експлуатації вантажно-підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Відповідні норми закріплено у Правилах охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 р. № 62 (НПАОП 0.00-1.80-18).

Зокрема, кліматичне виконання вантажопідіймальних кранів і машин має відповідати макрокліматичним районам України, у яких вони можуть експлуатуватися. Вантажопідіймальні крани та машини, призначені для експлуатації в районах з нижньою межею температури робочого стану нижче ніж –40 °С, мають бути виготовлені для роботи в макрокліматичних районах із холодним кліматом. У разі експлуатації крана кліматичного виконання нижче макрокліматичного району експлуатації вони мають бути обладнані пристроєм (температурним реле тощо), який унеможливлює експлуатацію крана у разі зниження температури нижче, зазначеної в журналі нагляду (паспорті) крана, температури робочого стану (у цьому разі має бути можливість опускання вантажу).

Баштові крани з висотою до верху оголовка більше 15 м, козлові крани прогоном більше 16 м, портальні крани, перевантажувачі, а також кабельні крани мають бути обладнані анемометром (або сигналізатором тиску вітру для кранів мостового типу), що автоматично вмикає звуковий сигнал у разі перевищення допустимої швидкості вітру робочого стану, зазначеної в журналі нагляду (паспорті) крана.

Якщо вантажопідіймальний кран або машина працює просто неба або в незахищеному від дії вітру місці, на механізмах пересування вантажопідіймальних кранів і машин та їх вантажних візків мають бути обов’язково встановлені гальма. При цьому гальма механізмів пересування і повертання вантажопідіймальних кранів і машин, мають забезпечувати зупинку й утримування крана або машини та їх вантажного візка під дією вітру робочого стану, допустима швидкість якого зазначена в інструкції вантажопідіймального крана чи машини та з урахуванням допустимого ухилу.

Також вантажопідіймальні крани, крім залізничних, що пересуваються крановими коліями просто неба, обладнуються протиугінними пристроями з ручним або машинним приводом, які мають забезпечувати утримувальне зусилля від дії вітрового навантаження на кран у неробочому стані, зазначене в настанові з експлуатації крана.

Мостові крани, що працюють просто неба або в незахищеному від вітру місці, протиугінними пристроями можуть не обладнуватися, якщо під дією вітрового навантаження на кран у неробочому стані, допустима швидкість якого зазначена в журналі нагляду (паспорті) крана, запас гальмування механізмів пересування становить не менше 1,2.

Для вантажопідіймальних кранів, коли застосування протиугінних рейкових захоплювачів неможливе через конструктивні особливості кранової колії, суб’єктом господарювання мають бути вжиті інші заходи щодо унеможливлення угону вантажопідіймальних кранів вітром. Для забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт, повинен зупиняти роботу крана у зв’язку з сильним вітром, що перевищує допустиму норму під час роботи крана, та вимагати вжиття машиністом заходів щодо попередження угону крана вітром. Додаткові заходи проти угону (переміщення) крана вітром повинні бути застосовані для портальних кранів.

Для безпечного виконання робіт з підіймання і переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами та машинами вантажі перед їх підніманням відчищають від бруду, снігу, сторонніх предметів тощо. При цьому під час роботи вантажопідіймального крана і машини не дозволяється підіймання вантажу, примерзлого до землі. Також робота крана має бути припинена за недостатнього освітлення місця роботи, сильного снігопаду чи вітру, що перевищує значення, зазначене в експлуатаційних документах, або туману, дощу, температури навколишнього повітря нижче значень, зазначених в експлуатаційних документах, а також у разі коли машиніст крана, машини чи мобільного підйомника погано розрізняє сигнали стропальника (сигнальника) або вантаж, що переміщується.

Окремо слід зазначити, що при улаштуванні наземних кранових колій вантажопідіймальних кранів у зимовий період не допускається:

  • застосовувати ґрунт з домішкою льоду та снігу;
  • укладати мерзлий ґрунт, а також талий у суміші з мерзлим;
  • відсипати земляне полотно під час інтенсивного снігопаду без вжиття заходів щодо захисту насипного ґрунту від включень снігу;
  • ущільнювати ґрунти поливанням водою в зимовий час.

У разі несприятливих метеорологічних умов (зливи, снігові замети, танення снігу тощо) крім планових перевірок стану кранової колії необхідно проводити додаткові її огляди. У зимовий період рейки, рейкові скріплення, поверхні опорних підрейкових елементів, тупикові упори, пристрої вимикання обмежувача пересування крана, з’єднувальні провідники і перемички заземлення необхідно очищати від снігу, а під час танення снігу необхідно ретельно очищати водовідведення.

Крім цього НПАОП 0.00-1.80-18 встановлює ряд специфічних вимог до роботи у складних метеоумовах для мобільних підйомників. Зокрема, розрахунковий коефіцієнт вантажної стійкості з урахуванням дії сил ваги мобільного підйомника і вантажу, сил інерції, дії вітрового навантаження робочого стану (швидкість вітру не більше ніж 10 м/с на висоті 10 м) має бути не менше ніж 1,15, у цьому разі кут нахилу мобільного підйомника не повинен перевищувати 3°, якщо в настанові з експлуатації мобільного підйомника не передбачений більший кут нахилу.

Під час експлуатації підйомників необхідно вживати заходів щодо запобігання їх перекиданню чи самочинному переміщенню під дією вітру або за наявності ухилу місцевості. Роботи (будівельні, малярні, обслуговування світильників тощо) з робочої платформи підйомника можна виконувати за умови додержання заходів щодо попередження падіння працівників з робочої платформи, ураження їх електричним струмом, затиснення під час переміщення робочої платформи в стиснених умовах. Робота підйомника має бути припинена за швидкості вітру більше 10 м/с на висоті 10 м, а також під час грози, сильного дощу, туману, снігопаду та за недостатнього освітлення, а також за температури повітря, що нижча зазначеної в журналі нагляду (паспорті) підйомника.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин