Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпечна експлуатація будівельних підвісних колисок

За останні роки сталася низка нещасних випадків під час виконання опоряджувальних робіт внаслідок падіння працівників з робочої платформи підвісних колисок. Одними з причин даних нещасних випадків були як незадовільний технічний стан (неналежне технічне обслуговування підйомників, невиконання визначених заводом-виготовлювачем регламентних робіт, непроведення позачергового повного технічного огляду після встановлення на новому місці), так і відсутність професійної підготовки працівників, які виконують роботи з робочої платформи колиски.

Безпека будівельного виробництва визначається прийнятою технологією, організацією робочих місць, засобами виробництва та захисту. На даний час в значній мірі будівельні роботи призупинені внаслідок заходів, які прийняті на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Виконання робіт підвищеної небезпеки за допомогою будівельних підвісних колисок та їх експлуатація (застосування), здійснюється роботодавцем (власником або особою, яка орендує відповідне обладнання), виробником або постачальником на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці», «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеною небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107.

Розглянемо умови безпечної експлуатації будівельних підвісних колисок:

 1. Суб’єкт господарювання, який експлуатує будівельні підвісні колиски, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.
 2. Обслуговуючий персонал, зокрема працівники, які виконують роботи з робочої платформи підйомника чи колиски, перед допуском до виконання своїх обов’язків повинні пройти підготовку і перевірку знань з питань охорони праці, а керування будівельним підйомником мають виконувати машиністи підіймача будівельного, які пройшли професійну підготовку. До керування підіймачем допускаються особи, які мають професію машиніста підіймача.
 3. Відповідно до вимог «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687 будівельні підвісні колиски підлягають перевірці технічного стану (технічному опосвідченню) 1 раз на рік, під час якого обладнання колиски підлягає огляду, статичному і динамічному випробуванню із записом уповноваженою особою їх результатів у паспорт колиски. Позачерговий повний технічний огляд самохідних електричних підіймачів необхідно проводити після демонтажу та встановлення на новому місці.
 4. Колиска підлягає періодичному огляду 1 раз на 10 днів призначеною наказом по підприємству особою, відповідальною за її безпечний (технічний) стан. Передбачається щоденний (перед початком виконання робіт) огляд технічного стану колиски і проведення випробування з імітацією обривання робочого каната, при цьому максимальна висота падіння колиски до зупинення її уловлювачами не повинна перевищувати 0,15 м.
 5. Місце улаштування колиски, спосіб кріплення лебідки, розміщення блоків, режими роботи лебідки повинні зазначатись у проектно-технологічній документації.
 6. Для запобігання доступу сторонніх осіб зона, пов’язана з роботою колиски, повинна бути огороджена сигнальним огородженням. При цьому межа небезпечної зони залежить від висоти виконання робіт і становить: для висоти виконання робіт до 6 м — 5 м; 6 … 12 м — 6 м; 12 … 20 м — 8 м; понад 20 м — 9 м. Проведення будь-яких робіт по одній вертикалі під час монтажу, випробування або експлуатації колиски є недопустимим.
 7. Електричні проводи, розташовані в зоні роботи на відстані ближче ніж 5 м від колиски, на період монтажу, випробування й експлуатації підвісної колиски повинні бути зняті (демонтовані), знеструмлені та заземлені (захищені ізоляційним матеріалом).
 8. Настил колиски повинен бути суцільним, висота бортового елемента — 0,15 м, огородження з неробочого боку — не менше ніж 1,2 м, з боку фронту робіт — 1,0 м, щоб висота перильного огородження з боку фронту робіт була не менше ніж 1,1 м). Перебування в колисці під час роботи більше двох осіб заборонено. Робочі матеріали та інвентар у колисці повинні розміщуватись рівномірно.
 9. Працівник, який виконує роботи з підвісної колиски з електроприводом, повинен мати групу ІІ з електробезпеки, а у разі самостійного приєднання увідного кабелю колиски всередині електрощита — групу ІІІ.
 10. Коли електроустаткування лебідки улаштовано на заземлених елементах конструкції і на опорних поверхнях передбачені захищені і непофарбовані місця для забезпечення електричного контакту, додаткового заземлення не вимагається. Корпус кнопкового апарата керування колискою виготовляється з ізоляційного матеріалу або заземлюється не менше ніж двома провідниками.
 11. Лебідка, за допомогою якої піднімається колиска, забезпечується кінцевим вимикачем, що автоматично вимикає електропривод при підніманні колиски до верхнього робочого положення — до консолі на відстань 0,5 … 0,6 м. Кількість затискачів кріплення канатів колиски повинна бути не меншою трьох.
 12. Працівники, зайняті демонтажем і перестановкою консолей колиски, повинні користуватися запобіжними поясами і страхувальними мотузками, місце закріплення яких визначає особа, відповідальна за безпечну експлуатацію колиски.

Загалом вимоги безпечної експлуатації зазначені в таких правилах:

 • НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 • НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»;
 • ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення»;
 • НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
 • НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
 • НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Не допускається робота будівельних колисок у робочій зоні вантажопідіймальних машин та механізмів. Дані заходи з охорони праці повинні бути передбачені у проектно-технологічній документації (проекти виконання робіт, технологічні карти) для кожного об’єкта окремо.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин