Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Безпечна експлуатація атракціонів підвищеної небезпеки

Вимоги до установлення, монтажу, безпечної експлуатації атракціонів встановлюються «Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», які затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 р. № 110 (далі — Правила).

Відповідно до п. 10.4.1 Правил суб’єкт господарювання, який експлуатує атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, технічного огляду та ремонту. Суб’єкт господарювання призначає: працівника, відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів; відповідального за утримання атракціонів у справному стані; обслуговуючий і ремонтний персонал, забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у пунктах 10.3.1 і 10.3.3 Правил, проведення технічних оглядів.

Пункт 10.4.5 Правил передбачає, що Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, обслуговуючий і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, а також інструктаж і стажування відповідно до Положення про навчання.

Відповідно до п. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.8 Правил атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців.

Технічний огляд атракціонів має на меті встановити, що:

 • атракціон перебуває у справному стані;
 • організація нагляду та обслуговування атракціонів відповідає вимогам цих Правил.

Позачерговий технічний огляд атракціонів проводиться після:

 • перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців;
 • демонтажу і встановлення на новому місці.

Технічний огляд має включати:

 • вивчення експлуатаційних (паспорт, настанова з експлуатації, журнал щоденного огляду атракціону тощо), конструкторських (проектних) і ремонтних документів;
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • проведення огляду атракціону;
 • проведення перевірки на функціонування механізмів і випробування (статичне і/або динамічне) атракціону;
 • оцінка технічного стану;
 • визначення умов експлуатації та строку чергового технічного огляду.

Під час технічного огляду мають бути оглянуті та перевірені в роботі всі механізми та їх гальма, прилади та пристрої безпеки, гідропристрої та електрообладнання, сигналізація тощо.

Крім того, перевіряються:

 • стан металевих конструкцій атракціону та його зварних, різьбових або клепаних з’єднань (відсутність тріщин, деформацій, зменшення товщини стінок унаслідок корозії, ослаблення болтових або клепаних з’єднань та інших дефектів та пошкоджень), а також кабін, сходів, посадкових площадок, огорож, рейкової колії, кріплення посадкових місць, корпусів візків, пристроїв фіксації відвідувачів, наявність фіксаторів тощо;
 • стан заземлення атракціону, рейкової колії та стан ізоляції з визначенням їх опору відповідно до вимог.

Відповідно до п. 10 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687 технічний огляд проводить спеціалізована організація. Така ж вимога зазначена в пункті 10.3.4 Правил. Згідно з пунктом 10.3.11 Правил результати технічного огляду оформляються актом і заносяться до паспорта атракціону.

Відповідно до пункту 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 р. № 4 керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен:

 • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;
 • забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
 • забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
 • забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

Відповідно до пункту 14 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 суб’єкт господарювання, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу.

Враховуючи зазначене з метою запобігання аваріям, травмуванню громадян керуючись ст. 35, 39 Закону України «Про охорону праці» пропонуємо вжити заходів щодо недопущення розміщення та експлуатації у місті атракціонів з порушенням вимог чинного законодавства та Правил.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин