Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Атестація робочих місць під час реорганізації підприємства

Заступником начальника відділу з питань експертизи умов праці Олександром Матвієнко було надане роз’яснення щодо поширення Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області дії атестації робочих місць за умовами праці залізничного цеху від 2019 року на робоче місце машиніста тепловозу залізничної дільниці сталеливарного цеху введеного у склад сталеливарного цеху наказом від 2020 року під час реорганізації підприємства.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 100 були утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань праці за переліком згідно з додатком, реорганізувавши шляхом злиття територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці. Реорганізацією Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду, Територіальної державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області було утворене Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області. Пунктом 2 зазначеної постанови визначено, що територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками прав та обов’язків територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються. Тобто Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області не є правонаступником органів Державної експертизи умов праці.

Згідно ст. 6 Конституції України, органи влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Стаття 19 Конституції України зазначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особі зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 2 положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого наказом Держпраці від 03.08.2018 р. № 84 визначено: «Управління Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням». Зазначеним положенням та законодавчими актами не передбачені повноваження та спосіб здійснення Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області узгодження поширення результатів атестації за умовами праці 2019 року на робоче місце машиніста тепловозу залізничної дільниці сталеливарного цеху у 2020 році.

Також роз’яснюємо, що згідно вимог п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі — Порядок) атестація робочих місць за умовами праці (далі — атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Вимогами пункту 3 Порядку визначено, що атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджуються Мінсоцполітики і МОЗ.

Вимогами п. 1.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41 (далі — Методичні рекомендації) атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.

Тобто утворені робочі місця, які відповідають визначеним пунктом 1 Порядку ознакам повинні бути атестовані за умовами праці.

Пунктом 2.3 розділу 2 «Організація роботи по атестації» Методичних рекомендацій визначено, що атестаційна комісія складає «Карту умов праці» (далі — Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць. Частиною 3 розділу «Загальні дані» Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої наказом Міністерства праці України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.1992 р. № 06-41-48 визначено, що на групу аналогічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови і характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких вже проведена атестація.

Тобто атестаційна комісія може визначити групу робочих місць (які одночасно існують у роботодавця) аналогічними і скласти на неї одну Карту.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин