Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах

Рівно рік тому набув чинності оновлений Кодекс цивільного захисту України. З набуттям ним чинності було скориговано основні вимоги до органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відтепер при перевірці підприємств державні інспектори звертають увагу не лише на дотримання норм пожежної безпеки, але й окремо перевіряють виконання вимог у сфері техногенної безпеки.

Проте з цими новаціями досі не ознайомлені керівники багатьох підприємств та особи, які відповідають на підприємствах за пожежну та техногенну безпеку. Тому маємо нагоду пояснити основні вимоги Кодексу до дотримання норм техногенної безпеки на підприємствах.

Насамперед необхідно зазначити, що за Кодексом список об’єктів, котрі підпадають під перевірку з питань техногенної безпеки та цивільного захисту, затверджується Протоколом постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації. За цим списком усі підприємства розподіляються на потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки.

Наприклад, з огляду на Протокол від 1 листопада 2013 р. № 62, нині у Києві існує 567 об’єктів, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. З них 245 — об’єкти підвищеної небезпеки, 322 — потенційно небезпечні об’єкти.

Що таке ПНО і ОПН?

За визначенням Кодексу, потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) — це підприємство, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, які за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Об’єктом підвищеної небезпеки (ОПН) вважається підприємство, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що можуть створювати реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та екологічного характеру.

Відповідно до п. 3.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557, керівники та посадові особи об’єктів повинні забезпечувати додержання правил, норм і стандартів щодо техногенної безпеки у сфері цивільного захисту.

Також вони мають забезпечувати виконання приписів посадових осіб ДСНС України, розробляти та затверджувати положення, інструкції щодо виконання вимог у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту на об’єктах, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням. На об’єктах має здійснюватися належне фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного забезпечення вимог у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту.

Що перевірятиме інспектор?

Під час перевірки підприємства інспектор ДСНС попросить ознайомити його з такими документами та заходами.

1. Штатний розпис підприємства з посадою спеціаліста, який відповідає за виконання вимог техногенної безпеки та цивільного захисту.

2. Посадова інструкція для цього спеціаліста.

3. Паспорт безпеки ПНО.

4. Свідоцтво про реєстрацію ПНО в Державному реєстрі ПНО.

5. Документ про ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки об’єкта господарської діяльності.

6. Декларація безпеки ОПН.

7. Експертний висновок незалежного ліцензованого експерта щодо цієї Декларації безпеки.

8. Затверджений План локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

9. Експертний висновок незалежного ліцензованого експерта щодо ПЛАС підприємства.

10. Поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки.

11. План розвитку та удосконалення цивільної оборони підприємства.

12. План цивільної оборони підприємства, тобто дій його органів управління та сил у разі надзвичайної ситуації.

13. Графік проведення навчально-тренувальних занять і навчальних тривог за Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

14. Свідоцтво про реєстрацію та Дозвіл на експлуатацію ОПН.

15. Угоди на постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів з державними аварійно-рятувальними службами.

14. Крім того, відповідальні особи ОПН мають надати інспекторові під час перевірки узгоджену проектну документацію та встановити на об’єкті систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, розроблену відповідними службами ОПН за участю проектної організації, узгоджену уповноваженим підрозділом ДСНС України та іншими зацікавленими організаціями та затверджену керівником підприємства.

15. На базі кожного ОПН і ПНО мають бути створені об’єктові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для кожної з яких мають бути розроблені Положення із зазначенням постійного складу комісій.

16. На об’єктах мають бути визначені евакуаційні органи, які складають та накопичують необхідну документацію щодо планування евакуації працівників та членів їх сімей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру.

17. Навчання на курсах цивільної оборони при територіальних управліннях ДСНС мають пройти:

  • керівник підприємства;
  • уповноважені керівники з ліквідації надзвичайних ситуацій та особи, які очолюють штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • фахівці підприємства, причетні до забезпечення промислової та екологічної безпеки;
  • керівники навчальних груп з підготовки працівників до захисту та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

18. Виконавчий керівник на час перевірки та надзвичайної ситуації має бути забезпечений спеціальним одягом (курткою та каскою) жовтогарячого кольору.

19. Підприємство має бути забезпечено необхідною кількістю ЗІЗ для всіх працівників.

20. Кожен з працівників підприємства повинен прослухати інструктаж з питань техногенної безпеки для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків з відміткою в журналі реєстрації вступних інструктажів.

21. У приміщеннях об’єктів на видному місці мають бути розміщені інформаційно-довідкові куточки з питань захисту співробітників та їх дій у надзвичайних ситуаціях, зокрема, доступні для вивчення інструкції з виконання вимог у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту, порядку дій працівників в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).

Додаткові вимоги

Залежно від спеціалізації підприємства існує ряд додаткових вимог, на дотримання яких інспектор також зверне увагу під час перевірки. Наприклад, особливі норми мають хімічно-небезпечні об’єкти, виробництво на яких проводиться за допомогою аміачно-холодильних установок, хлору тощо. Додаткові вимоги у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту об’єктів можна знайти на сайті ДСНС України в розділі «Нормативна база / Законодавство» або отримати в Консультаційних центрах при територіальних управліннях ДСНС.

Відповідальність

За невиконання законних вимог посадових осіб органів ДСНС до керівників та посадових осіб підприємств застосовуються штрафні санкції за ст. 18816 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 69 Кодексу цивільного захисту України.

Євгенія БУРЯК,
провідний фахівець відділу інформації та комунікацій з громадськістю Головного управління ДСНС України у м. Києві, старший лейтенант служби цивільного захисту

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»Розсилка новин