Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Перевірка підприємства: погляд інспектора

Про порядок проведення перевірок підприємств інспекторами Держгірпромнагляду кореспонденту журналу «Охорона праці і пожежна безпека» розповів заступник начальника Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області Ігор ТЕРЕХ.

Органи Держгірпромнагляду України здійснюють державний нагляд у сфері охорони праці згідно з вимогами Положення про здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України шляхом проведення державними інспекторами планових і позапланових перевірок установ, підприємств, організацій і їх відокремлених підрозділів, філій, юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Періодичність здійснення планових перевірок підприємств та їх виробничих об’єктів визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності. Відповідно, планова перевірка підприємства проводиться:

 • з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;
 • із середнім ступенем ризику — не рідше ніж один раз на три роки;
 • з незначним ступенем ризику — не рідше ніж один раз на п’ять років.

Планова перевірка виробничого об’єкта, тобто цеху, споруди, дільниці, проводиться з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику не частіше ніж один раз на три місяці;
 • із середнім ступенем ризику не частіше ніж один раз на 12 місяців;
 • з незначним ступенем ризику — як правило, під час здійснення планової  перевірки підприємства.

Планові перевірки здійснюються відповідно до графіків проведення перевірок, які затверджуються наказом теруправління Держгірпромнагляду.

 
Позапланові перевірки, як правило, проводяться в таких випадках:
 • подання підприємцем письмової заяви до теруправління про здійснення перевірки за його бажанням;
 • неподання в установлений термін підприємцем документів обов’язкової звітності без поважних причин;
 • при виявленні недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;
 • при перевірці виконання підприємцем приписів і розпорядження Держгірпромнагляду щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами попередніх планових перевірок;
 • за зверненням фізичних та юридичних осіб про порушення підприємцем вимог законодавства (в цьому випадку позапланова перевірка здійснюється лише за згодою центрального апарату Держгірпромнагляду);
 • при настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.

 

Інспектори

Під час позапланових перевірок перевіряються лише ті питання, які стали підставою для здійснення такої перевірки. Перевірка суб’єкта господарювання, як правило, здійснюється самостійно державним інспектором.

В окремих випадках, для всебічної перевірки підприємства, яке має велику кількість виробничих об’єктів, створюється комісія. До її складу включаються державні інспектори різних напрямів нагляду (з енергетичного, газового тощо).

Перед початком перевірки комісією складається план перевірки, в якому визначаються питання та об’єкти, які підлягають перевірці, а також визначаються відповідальні особи за перевірку визначених питань та об’єктів.

Крім цього, перевірка підприємства може здійснюватися комплексно, за участю органів державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці. Це стосується питань радіаційної та  пожежної безпеки,  гігієни праці. Якщо в попередніх положеннях про здійснення нагляду було передбачено включення до комісії представників профспілок, то тепер таке не практикується.

Раніше ми просто складали графік комплексних перевірок підприємств,  погоджували його з партнерами з перевірки й цього було достатньо. Тепер комплексна перевірка проводиться на підставі спільного наказу. Тобто, теруправління Держгірпромнагляду повинно зробити спільний наказ про проведення комплексної перевірки підприємства та погодити його з усіма партнерами.

Терміни проведення перевірок

План проведення перевірки затверджується начальником теруправління. Строк проведення планової перевірки підприємства, за винятком суб’єктів малого підприємництва, не може перевищувати 15 робочих днів, а позапланової — 10 робочих днів.

Терміни проведення комплексних планових перевірок попередньо узгоджуються з органами державного нагляду, з якими планується здійснювати такі перевірки. 

Повідомлення про перевірку

Повідомлення про проведення планової перевірки підприємства надсилається його власнику (керівнику) рекомендованим листом, телефонограмою або вручається йому під підпис не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки. Зазначу, що ця норма загалом негативно впливає на якість перевірки. Адже нерідко буває таке, що приходить наш інспектор на підприємство, а підприємство або закривають на ключ, або говорять, що керівника немає на місці, й не пускають інспектора на територію. 

В таких випадках, відповідно до Закону України «Про охорону праці», ми направляємо подання до правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів. Хоча слід визнати, що вони не дуже поспішають вживати цих заходів до підприємця.

Перевірка

Перед початком перевірки державний інспектор, який її здійснює, зазвичай проводить такі дії:

 • ознайомлюється з установчими та реєстраційними документами підприємства;
 • перевіряє наявність на ньому дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки;
 • знайомиться з технічною та технологічною документацією, матеріалами попередніх перевірок, які стосуються компетенції Держгірпромнагляду, в тому числі перевірок, здійснених службами охорони праці та уповноваженими особами підприємства, станом виконання заходів з усунення виявлених порушень, які були розроблені за результатами попередніх перевірок та висновками комісії з розслідувань нещасних випадків та аварій.

Після цього інспектор приступає до власне перевірки.

Акт перевірки

За результатами перевірки інспектор складає відповідний акт.

Раніше до акта додавалися уніфіковані форми об’ємом 17 сторінок, а на підставі акта видавався припис і розпорядження. Зараз об’єм сторінок цих форм зменшили до 7. Я думаю, коли керівник підприємства отримував уніфіковану форму на 17 сторінках, то він їх не читав — а отже, й не робив для себе належних висновків.

Зараз в акті перевірки зазначається стан дотримання підприємцем вимог законодавства з охорони праці, а в разі його недотримання — детальний опис виявлених порушень з посиланням на норми законодавства.

Не пізніше останнього дня перевірки два примірники акта підписуються особами, які здійснюють перевірку, та керівником підприємства або уповноваженою ним особою. Один примірник акта вручається керівникові підприємства або уповноваженій ним особі під підпис.

Непогодження з актом перевірки

У випадку, якщо керівник підприємства або уповноважена ним особа не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є невилучною складовою акта. Тобто, в акті міститься розділ, де керівник підприємства може написати свої зауваження або заперечення.

Якщо ж керівник підприємства або уповноважена ним особа відмовляється підписувати акт перевірки, то до акта вноситься відповідний запис і один примірник направляється керівникові підприємства рекомендованим листом. На другому примірнику акта робиться позначка «Відправлено рекомендованим листом».

Припис і зупинення робіт

Якщо під час перевірки підприємства виявлено порушення норм безпеки праці, то на підставі акта перевірки складається обов’язковий для виконання припис. Як правило, це робиться в останній день перевірки.

У випадку, коли виявлені порушення несуть безпосередню загрозу життю працівників і усунення цієї загрози потребує негайного зупинення певних робіт або виробництва, керівник підприємства або уповноважена ним особа на вимогу й в присутності інспектора повинні негайно припинити ці роботи. При цьому в акті перевірки робиться відповідний запис та проставляється фактичний час припинення.

 

Право заборони виконання робіт виникає в інспектора в таких випадках:

 • при виявленні під час перевірки порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, які створюють загрозу життю працівників;
 • при виявленні порушень вимог Кодексу України про надра;
 • при відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів підвищеної небезпеки;
 • в разі непроведення в установленому порядку та в установлені терміни технічного огляду й випробування машин, механізмів (це, наприклад, котли, ліфти та інше обладнання);
 • при виникненні нещасного випадку зі смертельним або важким наслідком і групового нещасного випадку.

 

Заборона виконання робіт здійснюється розпорядженням на підставі відповідного акта перевірки з накладанням пломби на устаткування підприємства, за винятком тих виробничих об’єктів, де пломбування технічно неможливо. Йдеться про об’єкти, які забезпечують життєдіяльність населення — наприклад, електричні підстанції.

Слід зазначити, що трапляються випадки, коли зупинка роботи певного виробничого обладнання ускладнена з технічних причин. Наприклад, як зупинити промислову аміачно-холодильну установку? Адже в цьому випадку треба кудись злити з неї аміак і кудись вивезти його. З огляду на високу токсичність аміаку це справді досить складно. Таке питання поставало ще десять років тому, але воно й досі не вирішено. От і виходить, що виявлено порушення, але зупинити об’єкт ми не можемо…

Поновлення роботи підприємства

Поновлення роботи здійснюється на підставі подання підприємцем до теруправління Держгірпромнагляду письмового повідомлення про повне усунення зазначених у розпорядженні порушень, які стали причиною заборони. Після отримання такого повідомлення інспектор відвідує підприємство і, згідно з новим положенням, він має право прийняти рішення про відновлення робіт.

Накладання штрафів

Законодавством України передбачено штрафні санкції щодо керівників підприємств за порушення норм безпеки праці, але слід визнати їх неефективними. На мою думку, штрафні санкції мають бути значно вагомішими. Ось був у мене випадок: якось я оштрафував керівника одного львівського підприємства. Він охоче підписав постанову про накладення штрафу й тут-таки при мені викликає голову профкому підприємства й каже йому: «Слухай, випиши мені матеріальну допомогу, адже мене оце щойно оштрафували»…

Як бачимо, на цього керівника штраф абсолютно не вплинув.

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»Розсилка новин