Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Дерегуляцію зупинити не можна

Як відомо, з 1 липня 2013 року набув чинності Кодекс цивільного захисту України (далі — Кодекс). Відповідно до вимог Кодексу органи ДСНС України позбавлено повноважень щодо видачі дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень і передбачено початок роботи новоутворених підприємств та використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення

Особливості декларування

З метою реалізації цієї норми Кодексу Кабмін України постановою від 5 червня 2013 р. № 440 затвердив Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (далі —Порядок), розроблений ДСНС України.

Порядок визначає процедуру подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — Декларація), що дає право на початок роботи новостворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Також визначено, що Декларація не подається у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, а також орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що Декларацію на цей об’єкт зареєстровано його власником.

20 травня 2015 р. уряд прийняв постанову № 311 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», яка значно спрощує процедуру подання та реєстрації Декларації. Зокрема, Декларація не подається у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Крім того, Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі вже не протягом 10, а лише протягом 5 робочих днів з дня її надходження.

ДСНС веде роботу із зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю). Для цього було розроблено постанову уряду України «Про внесення змін до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки», яку прийнято 4 червня 2015 р. за № 361.

Для розроблення цього нормативно-правового акта залучалися фахівці Міжнародної фінансової корпорації та використовувався досвід країн Євросоюзу. Крім того, враховані вимоги методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Прийняття постанови дозволило привести Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у відповідність до вимог чинного законодавства, зменшити тиск на підприємства, усунути різночитання у визначеннях, а також чітко визначити показники, за якими здійснюється розподіл підприємств за групами ризику.

У додатку до постанови визначено, що критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, є:

1) провадження такої діяльності на:

  • потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки, а також на об’єктах, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, за переліком, затвердженим постановою уряду від 4 березня 2015 р. № 83;
  • об’єктах, віднесених до відповідної категорії за вибухопо жежною та пожежною небезпекою (визначається відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»);

2) кількість осіб, які перебувають на об’єкті (визначається відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»);

3) умовна висота будинку (визначається відповідно до ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»);

4) площа об’єкта;

5) категорія складності об’єкта будівництва (визначається відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»);

6) наявність підземних та/або підвальних поверхів, приміщень, споруд (визначається відповідно до ДБН В.2.2-9:2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»);

7) належність об’єкта до пам’яток архітектури та історії;

8) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Державний нагляд

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням підприємствами законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою періодичністю:

  • з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;
  • із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
  • з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

У разі, якщо планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням підприємствами законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки і за додержанням ними ліцензійних умов здійснюються протягом одного календарного року, зазначені заходи здійснюються одночасно.

Якщо за результатами не менш як двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх двох років, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, ліцензійних умов, наступна планова перевірка такого підприємства проводиться не раніше ніж через установ лений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 разу. Зазначені вимоги сприятимуть зменшенню тиску на бізнес.

З 28 червня 2015 р. набув чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Згідно з його п. 13 ч. 1 ст. 7, ліцензуванню підлягає надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону, ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів.

На виконання вимог цього Закону ДСНС України розроблено проект постанови уряду «Про деякі питання ліцензування господарської діяльності». Він передбачає зменшення видів робіт і послуг протипожежного призначення, які підлягають ліцензуванню, з 17 до 10 та зменшення кількості документів, необхідних для отримання ліцензії. Також спрощено вимоги до способу працевлаштування керівників та виконавців робіт, скорочено перелік необхідної матеріально-технічної бази та вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів керівників і виконавців робіт. Виключено перелік нормативно-правових актів, що повинні зберігатись у ліцензіата, та скасовано вимогу щодо необхідності подання звітів про виконання робіт до структурних підрозділів ДСНС. Проект постанови направлено для погодження до центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до вимог Кодексу, ДСНС України розроблено проект постанови уряду «Про затвердження Переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі», що передбачає оптимізацію цього переліку порівняно з переліком, затвердженим постановою уряду від 4 серпня 2000 р. № 1214.

Прийняття проекту постанови «Про затвердження Порядку здійснення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та територій» дозволить аварійно-рятувальним службам, які пройшли атестацію, обслуговувати на договірній основі підприємства, галузі та території, де є небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, і забезпечити виконання вимог Кодексу щодо аварійно-рятувального обслуговування підприємств і територій. Проект направлений на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Для вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки наказом МВС України від 30 грудня 2014 р. № 1417 затверджено Правила пожежної безпеки в Україні. Це дозволило встановити вимоги пожежної безпеки, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки в державі та зменшення кількості пожеж на об’єктах незалежно від форм власності.

Стаття 70 Кодексу визначає механізм застосування запобіжних заходів у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту при виявленні порушення вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту та діяльності аварійно-рятувальних служб, виключно за рішенням адміністративного суду у випадку встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, яке створює загрозу життю та здоров’ю людей.

Прогнозовані зміни

Нині на законодавчому рівні залишається невирішеним питання про невідкладне вжиття посадовими особами ДСНС запобіжних заходів при виникненні нагальної потреби, з подальшим підтвердженням їх вжиття рішенням адміністративного суду, що, в свою чергу, передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Для врегулювання на законодавчому рівні суперечностей в положеннях Кодексу цивільного захисту України та Кодексу адміністративного судочинства України, ДСНС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо застосування заходів реагування)», яким одночасно передбачено наділення посадових осіб ДСНС повноваженнями щодо прийняття рішення про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту при виявленні порушення вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, яке створює загрозу життю та здоров’ю людей, з подальшим підтвердженням прийнятого рішення про вжиті заходи адміністративним судом.

Зараз проект направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади.
Для встановлення адекватного розміру покарання за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки».

Передбачається підвищення розміру штрафу, який накладається на особу, що порушила вимоги законодавства у сфері пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі (ст. 270 Кримінального кодексу України). Законопроект також пропонує запровадити вжиття заходів реагування до підприємств шляхом накладення на них адміністративно-господарських санкцій, що забезпечить реалізацію норми, визначеної п. 18 ч. 1 ст. 67 Кодексу. Розміри штрафу пропонується визначати залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначеного постановою

Тарас ПОЛІЩУК,
заступник директора Департаменту державного нагляду (контролю)
у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС України

 

Стаття надана редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 
№ 12, 2015

 Розсилка новин