Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Затвердження інструкції з питань пожежної безпеки

Прошу роз’яснити, як правильно затвердити розроблену на підприємстві інструкцію з питань пожежної безпеки?
Правила Пожежної безпеки в Україні вимагають, що інструкція з пожежної безпеки повинна бути затверджена, але процедура та механізм затвердження не прописаний.

Згідно з п. 3.4 Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004), «на кожному підприємстві має бути опрацьована загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо) відповідно до Додатка 1 до цих Правил». У п. 3 цього Додатка зазначено, що інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства або особою, яка виконує його обов’язки.

Відповідно до НАПБ Б.02.013-2003 «Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки», інструкції про заходи пожежної безпеки є нормативними актами з питань пожежної безпеки (далі — НАПБ) підприємства.

Розроблення і затвердження положень, інструкцій, інших НАПБ, що діють у межах підприємства, покладаються на власника підприємства або уповноважений ним орган (далі — власник), а також орендарів (згідно з договором оренди).

НАПБ підприємства повинен відповідати чинному законодавству України та вимогам державних нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Опрацювання НАПБ підприємства здійснюється відповідно до наказу власника підприємства, яким визначаються конкретні терміни, виконавці та керівник розроблення. Для підготовки складних НАПБ може створюватися комісія чи робоча група.

До розроблення проекту НАПБ залучаються кваліфіковані спеціалісти підприємства, представники об’єктової пожежної охорони, члени пожежно-технічної комісії, начальник добровільної пожежної дружини (за наявності), інші фахівці підрозділів та служб підприємства, до компетенції яких належить цей нормативний акт.

У разі необхідності власник може на договірній основі залучати до опрацювання проекту НАПБ фахівців сторонніх організацій.

Перед опрацюванням проекту нормативного акта проводиться підготовча робота: – збирання необхідних матеріалів;

  • вивчення чинних типових документів з питань, що розглядаються;
  • аналіз раніше виданих нормативних актів підприємства, які стосуються пожежної безпеки тощо.

Керівник розроблення за участю відповідних спеціалістів складає план опрацювання нормативного акта, який затверджується власником.

Структура, побудова, оформлення та викладення нормативного акта мають відповідати вимогам чинних документів, які регламентують ці питання.

Якщо при доопрацюванні проекту НАПБ виникає необхідність перегляду, зміни або скасування пов’язаних з ним інших нормативних документів підприємства, то одночасно готуються обґрунтовані пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування цих документів.

Проект нормативного акта підприємства з питань пожежної безпеки підлягає узгодженню з об’єктовою пожежною охороною чи начальником добровільної пожежної дружини (у разі її наявності), а також з іншими зацікавленими службами, підрозділами та посадовими особами підприємства.

Затвердження та скасування нормативного акта підприємства з пожежної безпеки здійснюється наказом власника.

Власник підприємства зобов’язаний здійснювати постійний контроль за додержанням вимог НАПБ, забезпечувати їх періодичну перевірку, своєчасне внесення змін або опрацювання нового нормативного акта у зв’язку зі змінами в організації виробництва, впровадження нових технологічних процесів, введення в дію нових загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ. Періодичність перевірки не може перевищувати термінів перегляду державного нормативно-правового акта з питань пожежної безпеки або типового документа, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства.

Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду або скасуванню, якщо виявлено його невідповідність вимогам законодавчих актів і загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ.

Реєстрація (облік) НАПБ підприємства здійснюється в порядку, встановленому власником, якщо інше не передбачено законодавством.

Анатолій Рожков,
експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин