...

Види інструктажів з охорони праці


В Україні, як і в більшості інших цивілізованих країн, законодавством встановлене обов’язкове проходження працівниками інструктажів з охорони праці. Залежно від того, яку професію має той чи інший працівник, яку саме роботу виконує та від багатьох інших чинників виділяють різні види інструктажів з охорони праці. Кожен з них має свої особливості щодо необхідності й методики проведення, особи інструктуючого тощо, а також вимагає внесення інформації про це у спеціальний журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Про те, які саме існують види інструктажів та коли їх потрібно проводити, читайте в цьому матеріалі.

 

Норми законодавства щодо проведення інструктажів з охорони праці

Найпершим документом, який визначає необхідність проведення різних видів інструктажів з ОП, є Закон України «Про охорону праці», в якому чітко зазначено:

«Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж».

Працівники, зокрема й посадові особи, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, не можуть бути допущеними до роботи. А отже, необхідно чітко розуміти специфіку проведення кожного інструктажу, знати, хто проводить вступний інструктаж з охорони праці та інші його види, якими можуть бути причини для проведення позапланового й цільового інструктажів, чи можливо провести їх у дистанційному форматі та багато іншого.

Основні відомості щодо інструктажів з ОП викладені в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 (далі – Типове положення № 15). Саме ним ми й будемо послуговуватися під час розгляду зазначеної теми.

Журнали реєстрації — зручні реєстраційні форми для фіксування інструктажів
Замовити: 0 (800) 219-977

 

Види інструктажів з питань охорони праці

Отже, з розділу 6 Типового положення № 15 дізнаємося, що всі інструктажі з охорони праці поділяються на:

 • вступні;
 • первинні;
 • повторні;
 • позапланові;
 • цільові.

Проведення інструктажів є обов’язковим для отримання знань щодо питань охорони праці, надання домедичної допомоги, порядку дій під час виникнення надзвичайних ситуацій тощо.

Вступний інструктаж

Найперші питання, які виникають в усіх спеціалістів, – коли проводиться вступний інструктаж, для кого саме та хто зобов’язаний забезпечувати його проведення? Його повинні проходити абсолютно всі працівники, які будуть виконувати тимчасову чи постійну роботу. Крім того, вступний інструктаж обов’язково необхідно проводити для працівників інших підприємств, які будуть виконувати роботу, а також учнів, студентів та екскурсантів.

Роботодавець затверджує відповідний наказ, згідно з яким вступний інструктаж проводиться спеціалістом з ОП або іншим фахівцем. Працівники проходять його в кабінеті охорони праці чи спеціально обладнаному для цього місці за програмою та кількістю часу, затвердженими роботодавцем. Інструктаж проводиться в перший робочий день особи або за день до цього, якщо на підприємстві наявний наказ про прийняття на роботу цього працівника. Інформація про проведення записується в журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Первинний інструктаж

Чи є різниця між тим, хто проводить вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж? Так, адже первинний інструктаж (як і цільовий, позаплановий та повторний) проводить керівник робіт (начальник цеху, майстер) чи фізична особа, яка використовує найману працю. Його зобов’язані пройти працівники, які є новоприйнятими на підприємство або будуть виконувати найману працю; особи, які вже працювали на підприємстві, але були переведені до іншого підрозділу; особи, які виконуватимуть нову роботу; працівники інших підприємств, які прибули для виконання роботи у відрядження.

Також первинний інструктаж проводиться для учнів, студентів, курсантів та слухачів, які будуть проходити трудове чи професійне навчання або використовуватимуть різноманітні інструменти, механізми, матеріали. Вказаний вид інструктажу проводиться на робочому місці індивідуально або одразу для групи осіб.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Замовити: 0 (800) 219-977

Повторний інструктаж

У розділі 6 Типового положення № 15 зазначено, що повторний інструктаж раз на 3 місяці зобов’язані проходити працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також інші працівники раз на пів року.

Проведення цього виду інструктажу є важливим, оскільки працівник зможе відновити знання, отримані під час проходження первинного інструктажу, повторити основні деталі та в подальшому уникнути помилок при виконанні роботи. А отже, спеціалістам необхідно відповідально ставитися до питання розроблення документів з охорони праці, зокрема і програм інструктажів, задля того, аби кожен працівник підприємства отримав необхідну інформацію та вчасно скористався набутими знаннями.

Звертаємо увагу, що роботодавцем може бути затверджений перелік професій та посад, які звільняються від проходження повторних інструктажів. Це можуть бути директор, його заступники, інженери, начальники тощо.

Позаплановий інструктаж

Причини, за яких проводяться позапланові інструктажі з питань охорони праці, можуть бути такими:

 1. Якщо було введено в дію нові або змінено наявні НПАОП.
 2. Коли відбулася модернізація устаткування, технологічного процесу, матеріалів, із якими необхідно буде працювати особам.
 3. Якщо було зафіксовано порушення працівниками вимог НПАОП.
 4. Після перерви в роботі терміном понад 30 календарних днів (якщо працівник виконує роботу підвищеної небезпеки) або понад 60 календарних днів (для всіх інших видів робіт).
 5. Так само позаплановий інструктаж зобов’язані проходити й учні, студенти, курсанти чи слухачі, які допустили порушення вимог НПАОП.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Замовити: 0 (800) 219-977

Цільовий інструктаж

Існують види інструктажу з охорони праці, які проводяться з працівниками у випадку необхідності ліквідації аварії або оформлення наряду-допуску, наказу чи розпорядження. Йдеться про цільові інструктажі, відомості про які не обов’язково записувати в журнал реєстрації, якщо вони вже є зазначені в наряді-допуску.

Наголошуємо, що після проведення цільового, а також первинного, повторного та позапланового інструктажів працівники повинні пройти перевірку знань та навичок, які вони отримали. Однак якщо для останніх трьох видів інструктажів можливе повторне проведення й перевірка протягом 10 днів (у разі незадовільних результатів), то цільовий інструктаж не підлягає цій процедурі. Тобто в разі незасвоєння працівниками цього виду інструктажу вони не можуть бути допущеними до виконання робіт і проходити перевірку повторно.

 

Чи можна проводити інструктажі з охорони праці дистанційно

Після початку пандемії та повномасштабного вторгнення на територію України особливо актуальним постало питання щодо того, чи можливо провести вказані види інструктажу, розробивши відповідні інструкції з охорони праці, в дистанційному форматі? Так, для цього роботодавцю та підлеглому необхідно обмінятися електронними документами. Інформація про проведення того чи іншого виду інструктажу дистанційно також має бути записана в журнал реєстрації інструктажів з ОП.

У статті 13 Закону України «Про охорону праці» зазначено:

«При укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу на роботодавця покладається обов’язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем».

Як бачимо, навіть під час дії воєнного стану та інших факторів, які вимагають виконання деякими працівниками роботи дистанційно, ніхто не скасовує необхідності проведення інструктажів з ОП.

В цьому матеріалі ви дізналися про всі види інструктажів, особливості та вимоги до їх проведення, завдяки чому зможете забезпечити належний рівень охорони праці на своєму підприємстві, в установі чи організації.

Заходи пожежної безпеки: готуємося до перевірки — СПЕЦВИПУСК від ОППБ
Замовлення і консультації: 0 (800) 219-977

 

Питання та відповіді

Скільки існує видів інструктажів з охорони праці?

Законодавством та чинними НПАОП передбачено 5 видів інструктажів з охорони праці.

Як поділяються інструктажі з питань охорони праці?

Залежно від місця та обставин, за яких працівник буде виконувати роботу, її характеру, а також інших вимог інструктажі поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.

Коли проводиться повторний інструктаж з охорони праці?

Його проводять раз на пів року для повторення працівниками знань та навичок за програмою первинного інструктажу, а також раз на 3 місяці, якщо це працівники, які виконують роботу підвищеної небезпеки.

Коли проводяться інструктажі з охорони праці?

Вступний інструктаж проходять у перший робочий день або після затвердження наказу про його прийняття, первинний – перед виконанням робіт, повторний – через 3 або 6 місяців, позаплановий та цільовий – у разі виникнення потреби.

Письмова консультація — замовте послугу від експертів журналу «Охорона праці і пожежна безпека»
Для довідок: 067-317-5886

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»


Посібник «Проведення навчання та інструктажів з охорони праці. Актуально під час воєнного стану»

 • навчання, спеціальне навчання та перевірку знань з питань ОП;
 • організацію проведення інструктажів — як зацікавити працівників;
 • застосування нових знань на робочих місцях — який метод проведення інструктажу найкращий;
 • нову національну систему запобігання виробничим ризикам: в чому секрет успіху;
 • обов’язкові інструктажі та види журналів реєстрації інструктажів з питань ОП;
 • особливості проведення інструктажів;
 • рекомендації щодо заповнення журналів реєстрації інструктажів.

(067) 317-58-86 
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Охорона праці під час робіт із застосуванням драбин
Посадовці відділу з питань безпеки праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Запорізькій області провели технічну консультацію на робочих місцях ...
Про охорону праці працівників енергетичної галузі
Фахівцями Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з працівниками підприємства транспортної інфраструктури. Під час ...
Гарантії безпечних умов праці в разі укладення трудових та цивільно-правових договорів
Насамперед, слід зазначити, що укладення, виконання і припинення договорів цивільно-правового характеру, найпоширенішими з яких є договори підряду та надання послуг, ...