Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Варто знати

Відеоспостереження у готелі

Підглядати — погано, але як правильно зробити крок до безпечної праці?

Тези

 1. Як відеоспостереження може допомогти в профілактиці нещасних випадків на підприємстві?
 2. Дії роботодавця для організації відеонагляду в готелі.
 3. Відповідальність за використання негласних технічних засобів збору інформації.

Леонід Чоловський, інженер з безпеки компанії Racio

Вирішальне значення для роботодавця повинна мати безпека працівників, яку він сам забезпечує, а також має подбати про виконання ними правил охорони праці, що допоможе знизити ризики виникнення травм й витрати підприємства на компенсації працівникам у разі настання нещасного випадку.
У готельній сфері все має працювати 24/7. Тож саме безпека — це головна мета відеоспостереження (відеонагляду), що є одним зі способів збору відповідної інформації, але встановлення відеокамер на робочому місці повинно мати законну підставу, а працівники мають бути належним чином повідомлені про те, що відбувається. Як організовувати відеонагляд в готелі відповідно до закону — дізнавайтеся від експерта.

Використання відеонагляду стало стандартом у готельних закладах. Переваги та недоліки його використання можна простежити на рисунку 1.

Рис. 1. Переваги та недоліки використання відеонагляду

За допомогою відеоспостереження роботодавці можуть активно відстежувати дії працівників та впливати на профілактику нещасних випадків на підприємстві.

Наприклад, якщо працівники не вдягають відповідні засоби індивідуального захисту, порушують правила охорони праці під час експлуатації обладнання — роботодавець може відстежити це порушення та застосувати відповідні заходи до працівників, щоб вони не наражали себе на небезпеку.

Зверніть увагу!
Сучасне програмне забезпечення для відеоспостереження здатне самостійно виявити загрозу та надіслати інформацію про це попередження особі, яка контролює використання системи відеонагляду.

Дії роботодавця для організації відеонагляду в готелі

Рекомендації для роботодавця щодо дій, які він має виконати для організації відеонагляду в готелі відповідно до закону, щоб знайти компроміс між вимогами законодавства та реальністю, розповім далі.

1. Затвердити наказ про організацію системи відеоспостереження в готелі.

Хтось має відповідати за координацію діяльності з функціонування системи відеоспостереження, її технічне обслуговування, та організовувати роботи, що пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки. Наказ про організацію системи відеоспостереження визначає особу, яка це робитиме, а також регламентує створення та використання системи відеонагляду (додаток 1).

Завантажуйте
Додаток 1. Наказ про організацію відеоспостереження
на e.oppb.com.ua
або замовляйте за телефоном:
0 800 219 977

2. Розробити та затвердити Положення про систему відеоспостереження.

Положення:

 • визначає правила;
 • встановлює порядок організації та функціонування системи відеоспостереження (додаток 2 та додаток 3).
Завантажуйте
Додаток 2. Положення про систему відеоспостереження
Додаток 3. Наказ про затвердження положень

на e.oppb.com.ua
або замовляйте за телефоном:
0 800 219 977
Зверніть увагу!
Щоб дотриматися норми закону, зокрема ст. 32 Конституції України, в якій зазначено, що «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди», з цим Положенням необхідно ознайомити всіх працівників готелю.

Працівники готелю:

 • мають знати мету і завдання відеоспостереження;
 • способи його здійснення;
 • умови збереження записів та як отримати до них доступ за необхідності та найголовніше — дати на все це письмову згоду.

Для гостей готелю достатньо буде розмістити Положення на видному місці кількома мовами (наприклад, українською, англійською, німецькою).

3. Розробити та затвердити Положення про обробку та захист персональних даних персоналу та ознайомити з ним працівників, які обслуговують відеообладнання й відеоматеріали та мають до них доступ (додаток 3 та додаток 4).

Завантажуйте
Додаток 4. Положення про обробку та захист персональних даних персоналу
на e.oppb.com.ua
або замовляйте за телефоном:
0 800 219 977

В ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI визначається, що персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Система відеоспостереження збирає, зберігає та використовує відомості про працівника, тобто його персональні дані, тому треба організувати безпечний порядок їх обробки, заходи захисту, та гарантувати дотримання прав суб’єктів персональних даних.

Зверніть увагу!
Рекомендую взяти письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних працівників, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків.

4. Включити пункт про функціонування системи відеоспостереження у Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Письмова згода працівника вважається фактом дотримання роботодавцем ст. 29 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII, яка зобов’язує роботодавця роз’яснити працівникові його права та обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, до яких можна віднести й відеознімання працівника на робочому місці.

5. Укомплектувати відповідними попереджувальними знаками приміщення та територію готелю, де проводиться відеоспостереження.

Інформація про відеоспостереження в готелі має бути чітко відображена на видних місцях (рисунок 2).

Рис. 2. Попереджувальний знак про проведення відеоспостереження

6. Безпечно обладнати приміщення, у якому здійснюється відеоспостереження та зберігаються відео-, звукозаписи, убезпечити його від несанкціонованого доступу та входу сторонніх осіб.

Кожен працівник має право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» (п. 7). У цьому ж Законі, у ст. 24, зазначено, що «Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних (ч. 1).

Зверніть увагу!
Тільки у разі, коли готель забезпечений вищезазначеними документами та його працівники дали письмову згоду, можна вважати, що таке відеоспостереження організовано у законний спосіб.

Відповідальність за використання негласних технічних засобів збору інформації

У разі невиконання зазначених вище пунктів, встановлені системи відеоспостереження й результати їх роботи можуть вважатися порушенням закону, а прецеденти, створені таким відеонаглядом, можуть оскаржуватися працівниками та гостями готелю в суді.

Також треба пам’ятати про статтю 359 Кримінальний кодекс України: за використання негласних технічних засобів збору інформації існує кримінальна відповідальність (таблиця).

Відеоспостереження для забезпечення контролю за дотриманням правил з питань охорони праці на робочому місці матиме результат, якщо здійснюватиметься постійний моніторинг відеоматеріалу, що може бути використаний:

 • для підготовки профілактичних заходів з питань охорони праці;
 • у разі:
  • виникнення нещасного випадку, для з’ясування всіх обставин, що його спричинили;
  • надходження скарги щодо порушення роботодавцем норм з охорони праці.

Підглядати — погано, відеоспостереження у готелі має бути гласним, як крок до безпечної праці, і ось тоді — приємного перегляду!

Підготовано редакцією за інформацією Л. Чоловського
Компанія Racio

Рекомендуємо ознайомитися
зі статтею «7 кроків до безпечного простору в готелі»Розсилка новин