Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Суміщення функцій з охорони праці і пожежної безпеки

У нас виникло запитання щодо можливості покладання функцій служби охорони праці та пожежної безпеки на одну посадову особу, а також призначення цієї особи відповідальною за стан охорони праці та стан пожежної безпеки на підприємстві. Це пов’язано з невеликою кількістю інженерно-технічних працівників (на підприємстві працює менше 50 осіб).
П. П. Чайковський, Запорізька обл.

Незважаючи на те, що працівник служби охорони праці не може залучатись до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII та Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 15 листопада 2004 р. № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04), дедалі частіше роботодавці покладають на керівника служби охорони праці, крім функціональних обов’язків з охорони праці, ще й інші напрями роботи, пов’язані з безпекою праці, наприклад, пожежну безпеку. Це питання має визначатись роботодавцем залежно від чисельності працівників та масштабів виробничої діяльності підприємства. Оскільки відповідно до п. 1.4 НПАОП 0.00-4.21-04 на підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку, то за аналогічних умов допустиме суміщення обов’язків з питань пожежної безпеки.

Для підприємств з чисельністю працівників понад 50 осіб суміщення обов’язків з питань охорони праці чинне законодавство не допускає. Проте з метою оперативного та ефективного прийняття рішень з усунення наслідків надзвичайних подій допускається суміщенні обов’язків з питань безпеки праці в разі надання роботодавцем керівникові служби охорони праці статусу заступника директора.

Очевидним є те, що вимоги щодо керівника служби охорони праці згідно з Типовим положенням не можуть повністю переноситись на заступника директора з охорони праці або інженера з охорони праці та пожежної безпеки, зокрема в частині оплати праці. Тобто, на заступника директора з охорони праці та інженера з охорони праці та пожежної безпеки не поширюється вимога НПАОП 0.00-4.21-04, згідно з якою керівник служби охорони праці за своїм посадовим становищем та заробітною платою прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

Микола ФЕДОРЕНКО,
головний державний інспектор з охорони праці
Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській обл. і м. Києві

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин