Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона праці

Проста гра для важливих рішень. Як LEGO допомагає в охороні праці

Розроблена Міжнародною асоціацією соціального забезпечення (далі — МАСЗ, ISSA) стратегія Vision Zero, або «Нульовий травматизм» (далі — Vision Zero) демонструє якісно новий підхід до організації праці, зокрема щодо профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань, який об’єднує три напрями:

 • безпеку;
 • гігієну;
 • ергономіку.

Основна ідея стратегії Vision Zero полягає у поєднанні трьох основних чинників, на яких базується фундамент безпечного виробництва:

 • знання інструкцій, правил, регламентів, законів, розпоряджень;
 • навички безпечного користування інструментами, агрегатами, пристроями;
 • особисте ставлення до організації безпеки.

Проблем з отриманням знань і навичок зазвичай не буває. Їх, відповідно до законодавства, регулярно надають фахівці Державної служби України з питань праці у вигляді інструктажів, семінарів, курсів підвищення кваліфікації та перевірки знань. При цьому для практичної підготовки з охорони праці проводяться стажування під керівництвом досвідчених працівників.

Однак, за даними Міжнародної організації праці, у світі щороку реєструється 270 млн випадків виробничого травматизму. За оцінками Міжнародного бюро праці, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання забирають життя приблизно 2 млн працівників і обходяться глобальній економіці в 1,25 млрд доларів США.

Виникає актуальне запитання: які причини такої ситуації? Відповідь, на думку автора, треба шукати у сфері особистого ставлення до виконання вимог з охорони праці.

Особисте ставлення — це та складова, яка може значно вплинути на безпеку і все змінити в одну мить. Саме уважне ставлення до виконання вимог з охорони праці, організації безпечного виробничого процесу так складно забезпечити і проконтролювати.

Приклад

Причина: прийшов працівник на роботу в гарному настрої, був уважний, дотримувався правил техніки безпеки, а потім зателефонувала дружина з дому, сказала щось неприємне, можливо, пов’язане з дітьми, батьками чи родичами, і ось уже всі думки про те, як знайти вихід зі складної ситуації.
Наслідок: зниження уваги, байдужість до особистої безпеки тощо.
Висновок: у випадку помилки в роботі може скластися небезпечна ситуація, яка призведе до травми.

Існує безліч причин, з яких працівники не виконують вимоги з охорони праці.

Відповідно до піраміди Генріха (піраміда подій), до тяжких наслідків або навіть смертельних випадків призводять звичайні небезпечні дії, за які ніхто не карає. Звичайно, у більшості випадків вони не призводять до травмування, тому через деякий час сприяють формуванню підступної думки про зайвість заходів безпеки, їх використання як обтяжливої необхідності, яка знижує працездатність.

Нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання не призначені долею і не є неминучими — у них завжди є причини. Розвиток культури уважного ставлення до безпеки дозволяє їх усунути і запобігти виробничим аваріям і матеріальним збиткам. Цей підхід базується на концепції семи золотих правил нульового травматизму, розробленій МАСЗ. Це готові інструменти для розробки і реалізації стратегії з охорони праці на будь-якому підприємстві.

Золоті правила

Концепція нульового травматизму:

 1. Стати лідером — показати вірність принципам.
 2. Виявляти загрози — контролювати ризики.
 3. Визначати цілі — розробляти програми.
 4. Створити систему безпеки і гігієни праці — досягти високого рівня організації.
 5. Забезпечувати безпеку і гігієну на робочих місцях, під час роботи з верстатами і обладнанням.
 6. Підвищувати кваліфікацію — розвивати професійні навички.
 7. Інвестувати в кадри — мотивувати за допомогою участі.

У сучасному суспільстві буває складно знайти спільну мову з людьми, працювати в одному колективі та сформувати усвідомлення ролі безпеки праці у збереженні здоров’я та успішній професійній діяльності.

Аби керівник і підлеглий могли краще порозумітися, можна скористатись LEGO SERIOUS PLAY (далі — LSP) — відомим у багатьох країнах світу фасилітованим (навчальним) процесом.

LSP використовується організаціями з метою залучення співробітників до генерації інноваційних ідей, які допомагають усвідомлено ставитись до спільної справи. Застосування у процесі навчання LSP допомагає проникненню поставленої проблеми у свідомість кожного учасника процесу за рахунок залучення його емоцій, мозку і тіла до спільного вирішення складних питань.

Метод LSP формує спільне бачення вирішення проблеми через побудову відносин з партнерами, вчить генерувати нові ідеї, вдосконалювати проекти, знаходити приховані можливості, створювати творчі команди, які вміють продуктивно вирішувати будь-які завдання. За його допомогою:

 • виявляється потенціал співробітників компаній;
 • укріплюється їх віра в себе.

Процес навчання перетворюється на діалог, який сприяє залученню стовідсоткової уваги учасників, оскільки цеглинки LEGO працюють як каталізатори, своєрідні метафори, що запускають творчі процеси та видають рішення.

Гра — це процес, лімітований правилами і добровільною участю. Вважається, що найкраще вчитись у процесі залучення в гру. При створенні якогось продукту головне — задіяти уяву, побачити і описати отриманий результат.

На перший погляд, метод LSP — це несерйозно, нагадує дитячу гру в кубики. Але це не просто гра, а гра з певною метою. На ігровому полі створюється тривимірний ландшафт, що дає можливість програвати різноманітні сценарії без страху помилок, тому що їх можна швидко виправити. Зосередженість на моделях забезпечує вільний, відкритий обмін думками без переходу на особисті почуття — цегла «ставиться» до всіх однаково. Це значно допомагає у вирішенні реальних проблем, а також дозволяє гравцям бачити речі очима своїх колег, виявляти те, про що вони не знали.

Розслідування нещасного випадку за допомогою методу LSР:

 • Перший крок: необхідно надати домедичну допомогу, викликати швидку, повідомити керівництво про випадок і обмежити місце нещасного випадку.
 • Другий крок: сформувати комісії з розслідування.

Побудова моделі — це побудова метафори, але у жодному разі не повної копії. У різних людей копії можуть значно відрізнятися, тому прагнути до ідентичності з реальним світом не потрібно — досить зрозумілого образу.

Побудова моделі допомагає краще запам’ятати матеріал, самому побудувати, сформувати алгоритм дій, а головне — пояснити іншим учасникам своє бачення.

Можна ускладнити завдання у процесі обговорення: для включення уяви попросити учасників прибрати або, навпаки, додати деякі деталі, щоб модель була більш зрозумілою.

Завдання, які можна вирішити, використовуючи метод LSP:

 • збір індивідуальної моделі;
 • складання групової моделі;
 • пояснення моделі;
 • відповіді на запитання.

Коли інші учасники ставлять запитання до кожної окремої моделі, фактично й відбувається найцікавіше — формується розуміння спільного бачення вирішення поставленого завдання. Оскільки час для побудови моделі обмежений, необхідно починати швидко діяти. Вже на етапі пояснення відбувається усвідомлення та інтерпретація моделі, і саме у цей час народжується найбільша кількість нових ідей.

У ході застосування методу LSP учасники самі створюють як проблему, так і її рішення, на відміну від інших методів навчання, де проблему ставить тренер, а рішення часто «підказують».

Сергій Чеберячко,
доцент кафедри аерології та охорони праці НТУ «Дніпровська політехніка», д. т. н.

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин