Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Шпаргалка для фахівця

Правомірність скорочення посади інженера з охорони праці у навчальному закладі

До редакції журналу «Охорона праці і пожежна безпека» надійшов лист із проханням роз’яснити наступну ситуацію:

В управлінні освіти є посада інженера з охорони праці. У зв’язку з переходом навчальних закладів на умови самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку передбачено, що посаду інженера з охорони праці має бути скорочено. Чи може вважатися таке скорочення правомірним?

Відповідь надав головний державний інспектор Головного управління Держпраці України в Київській області Микола Федоренко.

Систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму, визначає Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 р. № 1669 (далі — Положення № 1669).

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти покладається на їх керівників. Державний секретар Міністерства освіти і науки України (далі — Міносвіти; МОН) здійснює загальне керівництво і є відповідальним за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в Міносвіти. Своєю чергою, Міносвіти створює службу охорони праці цього органу державного управління відповідно до Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255. Одночасно Міносвіти може створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо підпорядковується державному секретарю МОН (п. 1 розділу ІІ; ч. 3 п. 2 Положення № 1669).
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управління освітою органів місцевого самоврядування відповідно до Типового положення про службу охорони праці створюють службу охорони праці, одночасно можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності (ч. 2 п. 2 розділу ІІІ Положення № 1669).

Керівник закладу освіти (ректор, директор, завідувач) є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці та відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Важливо!
Керівник закладу освіти зобов’язаний створити у цьому закладі службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці.

Керівник закладу освіти (ректор, директор, завідувач) організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів з охорони праці — відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (чч. 1–3 п. 1 розділу IV Положення № 1669).

Керівник служби охорони праці закладу освіти бере участь в узгодженні:

  • добових норм зберігання і витрачання отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів (ч. 11 п. 2 розділу IV Положення № 1669);
  • інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки життєдіяльності (наприклад, ч. 3 п. 3 розділу IV Положення № 1669);
  • договорів на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (ч. 3 п. 2 розділу V Положення № 1669).

Участь представників служб охорони праці передбачена під час розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 31 серпня 2001 р. № 616. Представники служб охорони праці закладу освіти можуть брати участь у розслідуваннях, передбачених Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.

Участь представників служб охорони праці передбачена під час проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у навчальних закладах відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН, затвердженого наказом Міносвіти від 18 квітня 2006 р. № 304, а також Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека» №5, 2018

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!

Читайте такожРозсилка новин