Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою

В Україні одночасно діють три переліки робіт підвищеної небезпеки. Вони  створювались для відповідних нормативних актів з охорони праці, а тому включають різну кількість робіт з підвищеною небезпекою.
На сьогодні чинними є:
1. «Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.24-05», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 р. № 15, зареєстрований в Мінюсті України 15.02.2005 р. за №232/10512 (Додаток до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»). Цей перелік включає 137 робіт підвищеної небезпеки.
2. Перелік робіт підвищеної небезпеки (Додаток 1 до «Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затвердженого постановою Кабміну України від 15.10.2003 р. № 1631). Даний перелік включає 88 робіт підвищеної небезпеки.
3. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 №263/121, зареєстрований Мінюстом України 25.01.95 р.за №18/554 (13 видів робіт).

Безумовно, не існує підприємств, де є всі роботи підвищеної небезпеки, визначені названими переліками. Тому на кожному підприємстві необхідно мати затверджений його керівником перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на даному підприємстві, а також поіменний список працівників, які виконують такі роботи.
Всі працівники та посадові особи підприємства, включаючи відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки (крім зазначених в п.п. 5.2, 5.3 Типового положення), проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві.

Василь ХАРЧЕНКО,
начальник служби охорони праці
ТОВ «Українські Радіотелекомунікації»

Розсилка новин