Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона праці

На кого покласти відповідальність за охорону праці?

Чи можливо в організації, де працюють посадові особи місцевого самоврядування, зі штатом 12 осіб, з яких 7 задіяні в 2 структурних підрозділах (секторах), 4 — поза секторами, ще й секретар і водій, покласти обов’язки з охорони праці на керівника одного сектора?

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2695-XII та п. 1.4 Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04) «на підприємстві з кількістю працівників менше 50 функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку».

Під час створення служби охорони праці з обмеженням у 50 працівників слід розуміти середньооблікову кількість працівників підприємства, задіяних у його господарській діяльності (розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286), а під час створення служби охорони праці об’єднань підприємств та галузевого управління держадміністрації — облікову чисельність штатних працівників підприємства.

За кількості працівників на підприємстві менше 50 осіб роботодавцем може бути прийнято рішення про виконання керівником служби охорони праці за сумісництвом контролю окрім питань з охорони праці, ще й питань з пожежної безпеки (за наявності підготовки). Відповідно до статей 30, 31 Кодексу законів про працю України, з одного боку, працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі (за винятком випадків, передбачених законодавством), з іншого — роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тобто працівник служби охорони праці має право відмовитись від виконання робіт за сумісництвом, мотивуючи це порушенням умов трудового договору (наприклад, як істотні зміни умов праці). Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства суміщення посади керівника служби охорони праці не залежить від кількості працівників на підприємстві. Таке суміщення передбачає доплату за суміщення вакантної посади (за відсутності вакансії встановити доплату за суміщення неможливо), при цьому робота за суміщенням не відображається у табелі обліку використання робочого часу. Такий стан варто вважати тимчасовим (до прийняття на роботу відповідного фахівця), ніби виконання робіт на громадських засадах.

Особою, відповідальною за охорону праці, може бути будь-яка атестована особа, тобто яка пройшла відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Докладніше читайте у журналі журналі «Охорона праці і пожежна безпека» № 12, 2017

Микола Федоренко,
головний державний інспектор Головного управління Держпраці України в Київській області

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 12, 2017

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин