Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Дозвіл на устатковання, яке працює на фреоні

Звертаємося до Вас с проханням роз’яснити нам таку ситуацію: чи потрібно отримувати дозвіл на холодильне устаткування, яке працює на фреоні, коли в Додатку № 3 до постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» немає конкретно вказаного такого устаткування, але є п. 1: «устатковання, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин», а фреон відноситься до IV класу шкідливих речовин?
Дмитро, Сумська обл.

Відповідно до п. 1 Додатка 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі — Порядок), на «устатковання, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин» необхідно отримувати відповідний дозвіл від територіальних органів Держгірпромнагляду. Окрім того, необхідно отримати дозвіл від територіальних органів Держгірпрмонагляду на експлуатацію «посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа» (п. 17 Додатка 3 до Порядку), а також їх «монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію» (п. 2 Додатка 2 до Порядку).

Фреони — вуглеводи, в яких водень повністю або частково замінений фтором і хлором (в окремих випадках бромом). Фреон — інертний (стійкий до дії кислот та лугів) газ або рідина без кольору й запаху, який при нагріванні понад 250 °C утворює дуже отруйні продукти, наприклад фосген. Існують 3 групи фреонів (А, В, С). Фреони характеризуються високою озоноруйнівною активністю.

Умови безпечної експлуатації фреонових холодильних установок визначають Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок (НПАОП 0.00-1.51-88), затверджені Держагропромом СРСР 27 лютого 1988 р, дія яких поширюється на холодильні установки з одиничною потужність не менше 3,5 кВт (3000 ккал/год.) за ГОСТ 7475-77 та які використовують як холодильні агенти R12, R22, R502 та інші (згідно з Додатком 1 до цих правил). Відповідно до п. 2.9 НПАОП 0.00-1.51-88 конструкція посудин, що використовуються в холодильних установках та перебувають під тиском, повинна відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, а посудини холодильних установок не підлягають реєстрації та технічному опосвідченню в органах Держтехнагляду. Відповідно до п. 4.1 НПАОП 0.00-1.51-88 приміщення з фреоновими установками:

  • за вибухонебезпекою відносяться до невибухонебезпечних; за пожежонебезпекою — до категорії Д (за виключенням холодильних камер з температурою понад 10 °С, які відносяться до категорії В);
  • за ступенем ураження електричним струмом — до категорії приміщень з підвищеною небезпекою.

Слід зазначити, що відповідно до частин 6, 7 п. 1 Нормативів порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956, до небезпечних речовин (для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки) можуть бути віднесені токсичні речовини та речовини, які становлять небезпеку для довкілля, що перевищують гранично допустимі концентрації.

Отже, необхідність отримання Дозволу від Держгірпромнагляду у зв’язку з експлуатацією фреонових холодильних установок пов’язана з експлуатацією посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а також обсягами використовуваного фреону. Право остаточного роз’яснення щодо зазначеного вище питання покладено на Держгірпромнагляд України.

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин