Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Чи завжди обов’язково облаштовувати на підприємстві протипожежний водогін?

Прошу дать разъяснение по такому вопросу: инспекцией по надзору в сфере пожарной безопасности вынесено постановление о применении предупредительных мер по приостановке эксплуатации склада (отсутствие внутреннего противопожарного водопровода, объект не обеспечен необходимым количеством воды для внешнего пожаротушения). Склад находится в стороне от жилого сектора и производственных предприятий. В районе расположения склада хозяйственно-питьевой и производственный водопроводы отсутствуют. Ближайшие водопроводы находятся на расстоянии более 5 км. Оборудование резервуара для запаса воды не представляется возможным, т. к. никто не берет на себя ответственность вырыть для него котлован (отсутствует информация о проложенных под землей кабелях и трубопроводах). Правомерно ли в данном случае требование инспекции и есть ли другие пути решения вопроса?
Галина Ивановна, Киев

Основним законодавчим актом, що регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, довкілля та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, є Кодекс цивільного захисту України (далі — Кодекс).

Згідно з вимогами ст. 68 Кодексу посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, зокрема невиконання їх законних вимог, зобов’язані застосовувати санкції, визначені законом. За шкоду, заподіяну юридичним та фізичним особам внаслідок правомірного застосування санкцій, центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, та його посадові особи відповідальності не несуть.

У статті 70 Кодексу, зокрема, говориться про те, що підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є:

  • недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;
  • порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення.

Відповідно до п. 6.3.1.1 НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні», «кожне підприємство повинно бути забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)». Тобто у вашому випадку є пряме порушення вимог норм і правил.

Також слід мати на увазі, що згідно з Кодексом (ст. 70) повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Анатолій Рожковексперт з пожежної безпеки

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин