Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Чи створювати на підприємстві газову службу

Наша Академія має невеликий газовий котел, на експлуатацію якого не треба отримувати дозвіл. Котел обслуговує призначена наказом відповідальна особа, яка пройшла відповідне навчання.
Чи треба нам розробляти та затверджувати положення про газову службу?
Микола Миколайович, начальник служби охорони праці (Київ)

Наказом Держнаглядохоронпраці України  від 1 жовтня 1998 р. № 254 були затверджені Правила безпеки систем газопостачання України (далі — ПБСГУ). Пунктом 1.1.2 встановлено, що ці правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, зокрема, й на газове обладнання, яке ними експлуатується. ПБСГУ внесені до Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці як НПАОП 0.00-1.20-98. Їх вимоги є обов’язковими для виконання.

Відповідно до п. 1.3.2 ПБСГУ, на кожному підприємстві (об’єкті) повинно бути розроблено та затверджено керівником положення-інструкція з організації й проведення контролю за безпечною експлуатацією газового господарства, в якому повинно бути передбачено:

 • періодичність і обсяг проведення перевірок;
 • порядок виявлення та усунення порушень;
 • визначення стану газопроводів, газового обладнання й приладів;
 • аналіз причин допущених порушень;
 • перевірка діяльності керівників служб, цехів і інших підрозділів із забезпечення ними умов для дотримання на робочих місцях вимог цих правил, а також виконання ними приписів органів Держгірпромнагляду і служби охорони праці підприємства.

На кожному підприємстві повинен виконуватись комплекс заходів, включаючи систему технічного обслуговування та ремонту, які забезпечують користування системою газопостачання в справному стані і з дотриманням вимог, визначених п. 4.1.5 ПБСГУ.

Організація та проведення робіт з технічного обслуговування й ремонту споруд систем газопостачання встановлюється інструкціями з технічної експлуатації, які затверджує керівник підприємства (п. 4.1.6 ПБСГУ).

На підприємствах, де об’єкти газопостачання обслуговуються за договорами, графіки технічного обслуговування повинні бути погоджені з підприємствами, які виконують вказані роботи (п. 4.1.8 ПБСГУ).

Згідно з п. 4.2.1 ПБСГУ, на кожному підприємстві наказом керівника призначаються особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію системи газопостачання.
На підприємстві, яке експлуатує систему газопостачання власними силами, повинна бути організована газова служба (п. 4.2.5 ПБСГУ).

Іншими словами, якщо Ваше підприємство спроможне створити газову службу, то експлуатацію системи газопостачання підприємства здійснює ця служба. При цьому власник підприємства зобов’язаний забезпечити газову службу приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом, обладнанням, механізмами, приладами, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту, необхідними для проведення технічного обслуговування, ремонтних робіт, газонебезпечних робіт (п. 4.2.7 ПБСГУ) та розробити положення про газову службу.

До складу газової служби підприємства входять: керівник, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань, мінімум 2 слюсарі з ремонту та експлуатації газового устаткування. слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електрогазозварники тощо.

Працівники газової служби проходять навчання на знання вимог ПБСГУ та НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», затвердженого Держгіртехнаглядом СРСР 20 травня 1980 р.

Газова служба повинна бути забезпечена:

 • переносними приладами для визначення рівня загазованості в приміщеннях (І ШИ-1011, ПГФ-2М-І1А або СГХ-5А);
 • шланговими протигазами;
 • поясами запобіжними лямковими з страхувальними мотузками;
 • переносними вибухозахисими світильниками;
 • контрольними манометрами;
 • набором спеціальних пристосувань та інструментів (гідравлічний стенд для обпресування, штангенциркулі, штангенглибиноміри, молотки, зубила, набір гайкових ключів, газові ключі № 1–4, пристосування для нарізування внутрішньої різьби, плоскогубці, комбіновані викрутки, напилки тощо);
 • мастильними матеріалами (рослинні олії, тверді мастила, графітові мастила, мастила К-17 та ІІК-50);
 • допоміжними матеріалами (тіпальний льон, сурик, білила, ущільнювальні пасти, пенька, гума, фібра, сальникова набивка, відра, переносні драбини, мило, мотузка з луб’яних волокон, корки, гвинти, гайки, шайби тощо);
 • обтиральними матеріалами;
 • запасними частинами арматури;
 • засобами пожежогасіння (переносні вуглекислотні та пінні вогнегасники, асбестполотно, брезент, кошма тощо).

Враховуючи, що згідно з п. 7.1.12 ПБСГУ, технічне обслуговування та ремонт побутових газовикористовувальних приладів і апаратів відноситься до газонебезпечних робіт, необхідно також розробити та затвердити Інструкцію з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт.

Якщо підприємство неспроможне забезпечити виконання цих умов, то воно має укласти відповідну угоду на технічне обслуговування системи газопостачання зі спеціалізованим підприємством газового господарства.

Світлана ЄХЛАКОВА,
начальник відділу експертизи ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»

Матеріал надано редакцією журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

Розсилка новин