Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт

У зв’язку із закінченням опалювального сезону та зупинення газовикористовуючих установок та обладнання, а саме: котлів, виробничих печей, технологічних ліній та інших установок, які використовують газ як паливо для вироблення теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання, у підприємств виникає необхідність проведення газонебезпечних робіт, пов’язаних з обслуговуванням та ремонтом систем газопостачання.

Нагадаємо, що газонебезпечні роботи — це роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі).

До газонебезпечних робіт в газовому господарстві підприємств у відповідності до НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» належать:

 • підключення новозбудованих газопроводів до діючої системи газопостачання;
 • пуск газу в системи газопостачання об’єктів при введенні в експлуатацію, після ремонту чи реконструкції, виконання пусконалагоджувальних робіт;
 • уведення в експлуатацію ГРП, ШГРП;
 • технічне обслуговування і ремонт діючих зовнішніх і внутрішніх газопроводів, споруд систем газопостачання, комбінованих будинкових регуляторів тиску, газообладнання ГРП, ШГРП, ГРУ, газовикористовуючих установок, обладнання насосно-компресорних і наповнювальних відділень, а також вибухозахищеного електрообладнання;
 • робота на байпасі ГРП, ШГРП і ГРУ;
 • усунення закупорювань, установлення і зняття заглушок на діючих газопроводах, а також від’єднання від газопроводів агрегатів, обладнання і окремих вузлів;
 • відключення від діючих газопроводів, консервація і реконструкція газопроводів і газовикористовуючого обладнання сезонної дії об’єктів систем газопостачання;
 • ремонт і огляд колодязів, видалення води і конденсату із газопроводів і конденсатозбірників;
 • розкриття ґрунту в місцях витоку газу для їх усунення;
 • технічне обслуговування і ремонт побутових газовикористовуючих приладів і апаратів;
 • роботи у технологічних апаратах, резервуарах, цистернах, колекторах, колодязях, тунелях, приямках тощо.

Керівництво вказаними роботами доручається найбільш кваліфікованим працівникам. По підприємству призначаються уповноважені особи, що мають право видавати наряди-допуски, з числа керівників чи інженерно-технічних працівників, що пройшли у встановленому порядку перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання. Газонебезпечні роботи необхідно виконувати бригадою у складі не менше двох працівників, але ремонтні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах глибиною понад 1 м, колекторах і резервуарах повинні виконуватися бригадою у складі не менше трьох працівників.

На виконання газонебезпечних робіт, як правило, повинен видаватися наряд-допуск, в якому передбачають основні заходи безпеки виконання цих робіт. Особа, відповідальна за проведення газонебезпечних робіт, повинна завчасно отримати наряд-допуск і спеціальний план виконання газонебезпечних робіт, у якому вказується послідовність проведення робіт; розташування працівників; потреба в механізмах і пристроях; заходи, що забезпечують безпеку проведення робіт; повинні бути вказані особи, відповідальні за проведення кожної газонебезпечної роботи, за загальне керівництво і координацію робіт, для своєчасної підготовки до роботи. До спеціального плану виконання газонебезпечних робіт і наряду-допуску додається схема із зазначенням місця і характеру роботи, що виконується.

До початку виконання газонебезпечних робіт, що проводяться за нарядом-допуском, особа, відповідальна за їх проведення, безпосередньо на місці робіт зобов’язана проінструктувати всіх виконавців робіт про правила безпечного ведення робіт з відміткою в наряді-допуску. Газонебезпечні роботи необхідно виконувати у світлий час доби.

Працівники, що безпосередньо беруть участь у виконанні газонебезпечних робіт у колодязях, траншеях та загазованих приміщеннях, повинні забезпечуватися рятувальними поясами в комплекті з рятувальною мотузкою та шланговими протигазами. Застосування фільтрувальних протигазів не допускається. При цьому тривалість роботи в протигазі без перерви не повинна перевищувати 30 хвилин.

Газонебезпечні роботи повинні проводитись з дотриманням всіх вимог, які вказані у нормативно-правових актах з охорони праці та документах підприємств. Дотримання цих вимог до організації та проведення газонебезпечних робіт в газовому господарстві є запорукою збереження життя та здоров’я працівників.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин