Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Планування охорони праці на будівельному майданчику

Планування охорони праці на будівельних майданчиках регулюється «Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках», які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 р. № 1050.

План розробляється одночасно з проектною документацією, завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. Він повинен своєчасно виконуватися протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований.

Складання плану забезпечує замовник або керівник будівництва.

У разі не призначення координаторів будівництва, у зв’язку з виконанням робіт одним підрядником складання плану покладається на проектувальника.

План складається з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та державних санітарних норм і правил.

При розробці плану необхідно брати до уваги всі виді діяльності, які здійснюються на будівельному майданчику, і виявити всі зони, де виконуються роботи, зазначені у Переліку будівельних робіт.

План повинен містити:

 • загальну інформацію про будівельний майданчик та порядок організації охорони праці;
 • вимоги з охорони праці до організації будівельного майданчика, у тому числі до санітарно-побутового обслуговування, місця і способів складування матеріалів, визначення та огородження небезпечних зон, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, експлуатації будівельних машин, електробезпеки, пожежної безпеки тощо;
 • перелік професійних ризиків, які можуть виникнути;
 • конкретні заходи, направлені на усунення або зменшення професійних ризиків;
 • вимоги до застосування засобів колективного та індивідуального захисту;
 • заходи щодо координації учасників будівництва при одночасному виконанні робіт;
 • заходи щодо організації пожежної безпеки, дії в разі виникнення нещасного випадку, пожежі, аварії;
 • порядок невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві, організації евакуації людей;
 • можливі фактори ризику, які можуть виникнути в процесі будівельних робіт у зв’язку із застосуванням шкідливих для здоров’я матеріалів, що зазначені в проектній документації, і необхідні нормативно-правові акти з цього питання;
 • розташування під’їздів і проїздів для пожежних машин;
 • шляхи і способи горизонтального та вертикального сполучення або переміщення;
 • умови використання вантажопідіймальних машин, можливості одночасного складування різних матеріалів, видалення, накопичення та утилізацію відходів, що виникають в результаті виконання робіт, знесення або демонтажу споруд, підключення до електромереж та розмежування відповідальності при використанні тимчасових електромереж;
 • процес узгодження передбачених у плані заходів з охорони праці і обмін відповідною інформацією між замовником, керівником будівництва, підрядниками та фізичними особами;
 • рекомендації з охорони праці для підрядників.

План повинен постійно знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до всіх підрядних організацій та всіх інших заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

План підписується координатором з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво або проектувальником, затверджується замовником або керівником будівництва.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин