Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Мери безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах

В рамках роз’яснювальної роботи та проведення превентивних заходів фахівці відділу нагляду у металургії та машинобудування Держпраці інформують стосовно вимог безпеки і охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт при експлуатації вантажопідіймальних кранів і відповідного обладнання згідно з НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

Також звертають увагу, що до виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи, не молодше 18 років, та які пройшли професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі; медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій; спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.

Для створення безпечних умов під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт при експлуатації вантажопідіймальних кранів і відповідного обладнання необхідно:

 • місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути рівні, мати тверде, рівне покриття та ухил не більше 5°;
 • забезпечити відсутність засмічення проходів виробничих приміщень відходами виробництва, запасними частинами обладнання, тощо;
 • здійснювати моніторинг і оцінку технічного стану обладнання шляхом проведення перевірок (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертне обстеження) та нагляду за його безпечною експлуатацією;
 • обв’язування та зачіплювання вантажу необхідно здійснювати відповідно до графічних зображень (схем) стропування типових вантажів. Стропування вантажів, що підіймаються рідко та на які не розроблені графічні зображеннями (схеми) їх стропування, необхідно здійснювати під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт;
 • під час обв’язування вантажу канати та ланцюги необхідно накладати на основний його масив (раму, каркас, корпус, станину) без вузлів і петель, під гострі крайки (ребра) вантажів слід підкладати спеціальні підкладки, що захищають стропи від пошкодження. Не дозволяється стропувати вантаж, що піднімають, за виступи, штурвали, штуцери та інші пристрої, що не розраховані для його підіймання;
 • застосовувати спеціальні відтяжки для запобігання довільному розвороту довгомірних, великовагових, негабаритних і громіздких вантажів під час їх підіймання або переміщення, а для розвертання довгомірних, великовагових і негабаритних вантажів — застосовувати відтяжки-гачки відповідної довжини;
 • забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту та використовувати їх за призначенням;
 • виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці та інструкцій з охорони праці, затверджених роботодавцем;
 • застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
 • вживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • враховувати метеорологічні умови, а також стан здоров`я працівників, які виконують дані роботи;
 • обладнання повинно мати чіткі позначення їх номінальної вантажопідіймальності, за потреби має бути споряджене табличкою (діаграмою чи таблом) розподілу навантаження із зазначенням номінальної вантажопідіймальності для будь-якої конфігурації обладнання;
 • знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати позначення із зазначенням основних характеристик, необхідних для їх безпечного використання;
 • забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. № 256.

Обладнання для підіймання та переміщення працівників, у тому числі обладнання, в кабіні чи на робочій платформі якого працівники перебувають під час їх навантаження та розвантаження, повинно бути таким, щоб:

 • запобігати можливому ризику падіння кабіни (робочої платформи, приводної колиски) шляхом установлення відповідних пристроїв (уловлювачів, упорів тощо);
 • запобігати можливому ризику випадіння працівника з кабіни (робочої платформи, колиски тощо);
 • запобігати ризику затиснення, захоплення працівника або нанесення удару по ньому, зокрема через ненавмисний контакт з об’єктами;

Під час підіймання та переміщення вантажів забороняється:

 • перебувати на вантажі під час підіймання або переміщення, а також дозволяти підіймання або переміщення вантажу, якщо на ньому перебувають люди;
 • перебувати під піднятим вантажем або перебування під ним інших людей;
 • відтягувати вантаж під час його підіймання, переміщення або опускання;
 • перебувати самому та перебувати людям на залізничній платформі, у піввагоні, кузові автомобіля під час здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт грейферними або магнітними кранами;
 • вивільняти за допомогою кранів або мобільних підйомників защемлені знімні вантажозахоплювальні пристрої.

Працівники, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи при експлуатації вантажопідіймальних кранів і відповідного обладнання, зобов’язані:

 • знати і виконувати вимоги Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій;
 • дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт;
 • виконувати роботи із застосуванням касок та інших засобів індивідуального та колективного захисту;
 • проходити в установленому порядку медичний огляд.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин