Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Затверджено Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Кабмін постановою № 828 від 13 листопада 2013 року затвердив Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників.

Порядок визначає механізм атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, видачі свідоцтва про атестацію, посвідчення, книжки та жетона рятувальника, а також перелік документів, які необхідно подати для їх одержання.

Атестації підлягають державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій (далі - об'єктові аварійно-рятувальні служби), рятувальники, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби на контрактній основі.

Атестація рятувальників проводиться з метою визначення:

рівня спеціальної, фізичної підготовки, обсягу знань, умінь і практичних навичок рятувальників, у тому числі навичок надання домедичної допомоги;

знання ними аварійно-рятувальної справи і тактики ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій; придатності за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних робіт.

Атестованим аварійно-рятувальним службам видається свідоцтво про атестацію за формою згідно з додатком 1, атестованим рятувальникам - посвідчення рятувальника за формою згідно з додатком 2, книжка рятувальника за формою згідно з додатком 3 та жетон рятувальника за формою згідно з додатком 4.

Результати атестації вносяться до реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб за формою згідно з додатком 5 та реєстру атестованих рятувальників за формою згідно з додатком. Функції з ведення таких реєстрів покладаються на ДСНС. Ведення реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб здійснюється в порядку, встановленому Міноборони.

Організація атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Атестацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників проводить міжвідомча атестаційна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Завдання та порядок організації роботи міжвідомчої атестаційної комісії визначаються положенням про неї, затвердженим Міноборони.

Результати засідання міжвідомчої атестаційної комісії викладаються у відповідних протоколах за формами згідно з додатками 7 і 8. Функції з проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та підготовки відповідних висновків, що подаються на розгляд міжвідомчої атестаційної комісії, покладаються на ДСНС. Порядок проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб затверджується Міноборони.

Атестація аварійно-рятувальних служб

Аварійно-рятувальна служба атестується у разі, коли не менш як 90 % рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, атестовані на право ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Спеціалізовані аварійно-рятувальні служби підлягають сертифікації у разі, коли у своєму складі мають не менше одного працівника, допущеного до медичного забезпечення водолазних спусків, та не менше трьох водолазів, зокрема одного з кваліфікацією 1 або 2 класу I - II групи спеціалізації та двох з кваліфікацією 3 класу III групи спеціалізації.

ДСНС протягом десяти робочих днів після проходження атестації аварійно-рятувальної служби приймає рішення про видачу свідоцтва згідно з додатком 1 та видає його або приймає рішення про відмову в його видачі, про що письмово повідомляє аварійно-рятувальну службу.

Спеціалізованій аварійно-рятувальній службі видається свідоцтво про атестацію з урахуванням висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу.

Структурний підрозділ ДСНС, який виконує покладені на нього функції з проведення сертифікації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, на запит міжвідомчої атестаційної комісії подає не пізніше ніж за п'ять днів до початку її засідання висновки про результати сертифікації водолазного підрозділу аварійно-рятувальної служби, яка підлягає атестації.

Контроль за своєчасністю проходження аварійно-рятувальними службами атестації покладається на міжвідомчу атестаційну комісію та структурний підрозділ ДСНС, на який покладені функції із здійснення державного нагляду за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

Нове свідоцтво про атестацію видається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до ДСНС поданої керівником аварійно-рятувальної служби заяви про переоформлення свідоцтва про атестацію. Свідоцтво про атестацію, що було переоформлене, визнається ДСНС недійсним. Строк дії свідоцтва про атестацію не продовжується. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про атестацію ДСНС видає протягом 15 робочих днів з дня одержання відповідної заяви дублікат, на якому проставляється позначка "дублікат".

Атестація рятувальників

Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм, інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також вимоги до відповідних вольових та психофізіологічних якостей, фізичної підготовки та витривалості, спеціальних знань і навичок рятувальників (у тому числі начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників і статутом (положенням) аварійно-рятувальної служби.

Згідно з кваліфікаційними вимогами рятувальникам присвоюються такі класні кваліфікації:

• рятувальник;
• рятувальник 3-го класу;
• рятувальник 2-го класу;
• рятувальник 1-го класу;
• рятувальник вищої категорії.

Підставою для розгляду питання щодо дострокового присвоєння рятувальнику класної кваліфікації вищого ступеня є клопотання керівника аварійно-рятувальної служби та результати перевірки рівня підготовки такого рятувальника.

Перевірка фізичних якостей, професійних знань і навичок осіб, які підлягають атестації, проводиться на спеціально обладнаних навчально-тренувальних комплексах.

Для первинної атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій особа працює (приймається на роботу);

2) медичну довідку про стан здоров'я та придатність особи до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;

3) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Для проведення періодичної (позачергової) атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) книжку рятувальника з відміткою посадових осіб про його участь в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж у міжатестаційний період;

2) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій працює рятувальник.

У такому клопотанні зазначаються посадові обов'язки, якість їх виконання, відомості щодо навчання у навчальних закладах, участь у проведенні профілактичних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж і пропозиції щодо присвоєння класної кваліфікації.

До клопотання-рекомендації додається копія посадових обов'язків рятувальника та інформація про результати перевірки рівня його підготовки;

3) документи, що засвідчують проходження навчання та підвищення кваліфікації;

4) медичну довідку про стан здоров'я рятувальника, його придатність до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Рятувальник, який підлягає атестації, повинен бути поінформований не менше ніж за десять днів до її проведення.

У разі отримання позитивного висновку про атестацію рятувальник протягом десяти робочих днів отримує в ДСНС посвідчення, книжку та жетон рятувальника.

У разі отримання негативного висновку про атестацію міжвідомча атестаційна комісія зазначає у протоколі причини відмови в атестації, встановлює дату проведення наступної атестації та вилучає посвідчення, книжку та жетон рятувальника. У такому випадку рятувальник не допускається до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж до проходження наступної атестації.

Нове посвідчення, книжка та жетон рятувальника видаються не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до ДСНС заяви про їх переоформлення.

Посвідчення, книжка та жетон рятувальника, що були переоформлені, визнаються ДСНС недійсними.

У разі втрати або пошкодження посвідчення, книжки та (або) жетона рятувальника міжвідомча атестаційна комісія на підставі відповідної заяви рятувальника протягом десяти робочих днів з дня її одержання видає їх дублікати, на яких проставляється позначка "дублікат".

Рятувальники, які не виявили бажання і не подали документи для підвищення класної кваліфікації, під час атестації підтверджують класну кваліфікацію, отриману під час попередньої атестації.

ДСНС веде облік посвідчень, книжок та жетонів, що видані атестованим рятувальникам, у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 10.

Завантажити додаткиРозсилка новин