Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Застосування Списків № 1 і № 2

Згідно з постановою КМУ «Про внесення змін до списків виробництв, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 04.07.2017 р. № 479 (далі — Постанова№ 479), зокрема, розділи 1 «Гірничі роботи» як Списку № 1, так і Списку № 2 доповнено новими підрозділами 6 «Загальні професії»: «Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва».

Якщо позиціями Списків № 1 і № 2 передбачено працівників, зайнятих на певному виробництві без перерахування найменування професій (посад) як зазначених в цьому випадку, такі позиції поширюються на всіх працівників, незалежно від найменування їхніх професій (посад), у тому числі керівників, фахівців, майстрів.

Отже, відповідні позиції Списків можуть бути поширені на працівників, у тому числі зазначених у листі професій (посад), які повний робочий день (не менш ніж 80% установленого робочого часу) зайняті ремонтом устаткування (в місцях його встановлення) в умовах діючих виробництв, у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Відповідно до ст. 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.

Згідно з п. 3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383 (далі — Порядок), під час визначення права на пенсію на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати його внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.

Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких уперше включено до Списків № 1 і № 2 згідно з Постановою № 479, зокрема працівників ремонтних служб, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва, які продовжили працювати за відповідними професіями (посадами) після 1 січня 2018 року й умови праці таких працівників не змінювалися може бути зараховано весь період їхньої роботи за відповідними професіями (посадами) в разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Якщо таким працівникам за результатами атестації робочих місць п’ятирічний термін якої не минув, підтверджено право на відповідну пільгову пенсію й умови праці за цей час докорінно не змінювалися, проводити позачергову атестацію відповідних робочих місць за умовами праці не потрібно.

Згідно п. 10 Порядку для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці потрібно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про обіймань посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу підприємства про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності у трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах — уточнюючу довідку передбачену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначання пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постаново. Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637.

У довідці має бути зазначено:

  • періоди роботи що зараховуються до спеціального стажу;
  • професію або посаду;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди зараховується цей період роботи;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку.

Тобто періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням умов праці конкретного працівника та вимог законодавство щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Для працівників, професії (посади) яких не передбачені Списками № 1 і № 2, може бути застосовано норму п. 22 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону, згідно з якою окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці можуть призначатись пенсії за рахунок коштів підприємств і організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку передбаченого ст. 26 Закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємства та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 937 (зі змінами).

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин