Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Які дозвільні документи необхідно отримати, якщо ті небезпечні речовини, на які був отриманий дозвіл, постійно використовується у виробництві?

У суб’єкта господарювання закінчується дія Дозволу на зберігання небезпечних речовин, виданого згідно з постановою КМУ від 20 червня 1995 року № 440 (яка втратила чинність). Які дозвільні документи необхідно отримати, якщо ті небезпечні речовини, на які був отриманий дозвіл, постійно використовується у виробництві?

Актуальний перелік робіт встановлений постановою КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі — Постанова № 1107).

В додатку 2 Порядку, у п. 3. визначено, що під дію ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (далі — Закон № 2694) підпадає виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки.

Згідно з п. 7. Постанови № 1107 Дозвіл на зберігання небезпечних речовин видається:

  • Держпраці — на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 1, 3–5 додатка 2;
  • територіальним органом Держпраці — на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

При цьому дозвіл територіальним органом видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» від 20 червня 1995 № 440, як така, що дублювала деякі функції Державного комітету України з нагляду за охороною праці МОЗ та ін., втратила чинність 19 вересня 2014 року.

Необхідність отримання дозволу регламентується ст. 21 Закону № 2694, згідно з яким роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.

Джерело: Екологія підприємстваРозсилка новин