Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Як складати щорічний план розвитку гірничих робіт: роз’яснення Держпраці

З метою спрощення процедури погодження планів розвитку на 2022 рік Держпраці надає роз’яснення щодо складання щорічних планів розвитку.

Річні плани розвитку гірничих робіт складаються у відповідності до вимог ст. 19, 24 Гірничого закону України, ст. 51 Кодексу України про надра, розділу 4 «Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин» НПАОН 00.0-1.01-85, Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 та інших нормативно-правових актів.

План розвитку повинен містити інформацію щодо відпрацювання об’ємів в майбутніх періодах.

Пояснювальна записка річного плану повинна містити наступні розділи:

 • Вступ.
 • Загальну характеристику підприємства.
 • Коротку геолого-промислову характеристику родовища.
 • Гірничі роботи.
 • Буро-вибухові роботи.
 • Кар’єрний транспорт і кар’єрні дороги.
 • Електропостачання кар’єру.
 • Охорона праці і техніки безпеки.
 • Охорона надр та навколишнього природного середовища.

Графічна частина повинна відповідати ГОСТ 2.850.75 та складатися з:

 1. Зведеного плану, який містить інформацію щодо проектної та виробничої потужності підприємства, а також відображає повну інформацію щодо актуального стану гірничих об’єктів. Зведений план повинен містити нанесену зону буро-вибухових робіт, яка погоджена з виконавцями (у разі проведення БВР).
 2. Погоризонтних планів гірничих робіт.
 3. Розрізів гірничих виробок, що відображають заплановий об’єм до відпрацювання.
 4. Профілів основних транспортних комунікацій.
 5. Паспортів розробки уступів, утворення відвалів, застосування устаткування та транспортно-технологічні засоби, що використовуються під час розробки. Паспорти розробляються на основі п. 1.4 розділу VII НПАОП 0.00-1.24-10.
 6. Копії плану ліквідації аварії погоджена з аварійно-рятувальним загоном (Для організацій, що проводять БВР), згідно п. 1.10, 1.11 розділу ІV НПАОП 0.00-1.24-10.

Додатки до річних планів:

 • Копія спеціального дозволу на право користування ділянкою надр.
 • Копія акту про надання гірничого відводу (в разі промислової розробки).
 • Копія державного акту або договору оренди на право користування земельною ділянкою.
 • Копія погодження робочого проєкту (коригування за наявності).
 • Копія погодження типового проєкту на проведення БВР у суб’єкта господарювання (титульний лист).
 • Копія декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
 • Копія протоколу ДКЗ України про запаси корисних копалин (постановча частина).
 • Копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію обладнання та устаткування підвищеної небезпеки.
 • У разі залучення підрядних організацій надати копії договорів та дозволів на роботи підвищеної небезпеки, які є предметом договору.
 • Довідка про наявність спеціалістів (штатний розпис).
 • Копія диплому освіти особи відповідальної за ВГР.
 • Копія наказів про відповідальних за ведення гірничих робіт, геолого-маркшейдерських робіт.
 • Комплексні заходи щодо охорони надр та охорони праці.
 • Навчання директора, відповідальної особи за ведення БВР з питань НПАОП 0.00-1.24-10 — Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
 • Навчання маркшейдера з питань НПАОП 0.00-1.24-10 — Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом та НПАОП 74.2-1.07.21 — Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин.

Джерело: Управління Держпраці

Читайте такожРозсилка новин