Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Вимоги застосування засобів захисту працюючих під час виконання робіт в захищеному ґрунті

Засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Вибір конкретного типу засобів захисту працівників слід здійснювати з урахуванням вимог безпеки для даного процесу або виду робіт і наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Засоби колективного захисту працівників конструктивно повинні бути з’єднані з виробничим обладнанням або його елементами керування таким чином, щоб у випадку необхідності, виникла примусова дія засобу захисту.

Засоби індивідуального захисту потрібно застосовувати у тих випадках, коли безпека праці не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту. Забезпечувати працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ потрібно відповідно до галузевих норм. Вибір засобів індивідуального захисту здійснюють відповідно до їх технічних характеристик і фізичних, хімічних, токсичних, бактеріологічних та інших властивостей застосовуваних матеріалів, конкретно для кожного виду робіт або технологічного процесу.

Засоби індивідуального захисту повинні підбиратися індивідуально для кожного працівника. Підбір ЗІЗ органів дихання і контроль за правильністю їх застосування повинні здійснювати особи, відповідальні за проведення робіт із пестицидами. Комплект ЗІЗ — спецодяг, спецвзуття, рукавиці, рукавички, захисні окуляри, респіратори або протигази повинні бути закріплені за кожним працівником на весь період роботи.

Працівники не повинні допускатися до виконання технологічних операцій з пестицидами без ЗІЗ. Засоби індивідуального захисту органів дихання повинні мати інструкцію із зазначенням призначення й строку служби виробу, правил його експлуатації та зберігання. Працівники повинні бути навчені правилам користування ЗІЗ та найпростішим методам перевірки їхньої справності. Респіратори й протигази для захисту органів дихання повинні також відповідати вимогам чинних нормативно — правових актів. Разом із респіраторами й протигазами працівникам слід видавати інструкції з їх застосування та паспорти на протиаерозольні і газові фільтри, в яких слід відмічати тривалість роботи, найменування пестициду тощо.

Під час обприскування малолеткими речовинами потрібно застосовувати респіратори типу Ф-62Ш, «Астра», «Кама». Під час роботи з леткими сполуками потрібно користуватися універсальними або протигазовими респіраторами типу РУ-60М або РПГ-67 з протигазовими патронами або фільтруючими протигазами. Для захисту від ртутьорганічних препаратів застосовуються патрони марки «РГ», від хлор- і фосфороорганічних пестицидів — марки А і В, кислих парів і газів — марки В, аміаку, сірководню — марки КД.

Під час роботи з малотоксичними, середньотоксичними, в окремих випадках — високотоксичними пилоподібними речовинами повинні застосовуватися ЗІЗ з маркуванням відповідно до державних стандартів. При контактуванні з розчинами потрібно застосовувати спецодяг із маркуванням, виготовлений з тканин із просоченням, а також додаткові ЗІЗ шкіряних покровів — нарукавники із плівкових матеріалів, фартухи. Для проведення фумігації приміщень і ручного обприскування рослин працівників слід забезпечувати ізолюючими ЗІЗ шкірних покривів або спеціальним одягом з плівкових матеріалів.

Для роботи з розчинами пестицидів, для захисту рук працівників, потрібно забезпечувати гумовими рукавичками з трикотажною основою, що допускають проникливість діючої речовини не більше 10-4 г/м2, стійкість не нижче 70% і ступінь детоксикації не нижче 95%; для захисту ніг — гумовими чоботами, з підвищеною стійкістю до дії пестицидів і дезінфекційних засобів. Для захисту очей працівників потрібно забезпечувати окулярами закритими типу «Г» або герметичними захисними окулярами типу ПО-2. При застосуванні засобів захисту органів дихання потрібно враховувати час захисної дії фільтруючих пристроїв. Заміна цих пристроїв повинна бути своєчасною. Поява запаху пестициду або іншої речовини, що застосовується, під справною маскою респіратора або протигаза свідчить про непридатність фільтрівних пристроїв, і потребує негайної їх заміни.

Під час роботи з рідкими азотними мінеральними добривами, працівників потрібно забезпечувати фільтруючими протигазами з коробками типу КД, проґумованими фартухами й нарукавниками та гумовими рукавичками й чоботами відповідно до норм. В аварійних ситуаціях необхідно застосовувати протикислотний костюм з умовним позначенням КК і кисневий прилад. Для захисту рук під час роботи з твердими добривами необхідно забезпечувати працівників бавовняними рукавицями з плівковим покриттям. Спецодяг для працівників, які контактують із залишковими пестицидами на поверхнях рослин, плодів, обладнання, комунікацій і на ґрунті, повинен захищати відкриті ділянки шкіри тіла (кисті, передпліччя, груди, шию, гомілки).

Під час роботи з пилоподібними мінеральними добривами та з мінерально-ватними субстратами повинні використовуватися протипилові респіратори Ф-62Ш, «Астра-2», «Лепесток» або універсальний респіратор РУ-60М. Спецодяг потрібно зберігати окремо від особистого одягу працівників. Після закінчення роботи ЗІЗ підлягають очищенню, знезараженню чи (та) знешкодженню відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Прання, хімічне чищення, знезараження, знешкодження та ремонт спецодягу слід проводити централізовано. Не дозволяється виносити його з підприємства та брати додому для прання й ремонту.

Водії транспортних засобів без кабін, з метою запобігання травмуванню стримлячими конструкціями і склом, повинні працювати в захисних касках та спецодязі.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин