...

Відповідність до вимог Технічного регламенту засобів індивідуального захисту


Відповідно до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804 (далі — Мінімальні вимоги), для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ.

У цих Мінімальних вимогах, ЗІЗ — означає всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети.

Ці ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.

Під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник:

  • складає декларацію про відповідність згідно з додатком до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, яку пред’являє на вимогу призначених органів державної влади;
  • маркує кожну одиницю засобу захисту знаком відповідності технічним регламентам згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» від 30 грудня 2015 р. № 1184.

Відповідно до вищевикладеного, перед закупівлею ЗІЗ, роботодавець повинен переконатись у тому, що кожна одиниця засобу індивідуального захисту промаркована знаком відповідності технічним регламентам, та супроводжується декларацією про відповідність.

За наявності підстав вважати, що продукція не відповідає встановленим вимогам, або становить загрозу будь-яким суспільним інтересам, користувачі (споживачі) такої продукції, мають право звертатись до органу державного ринкового нагляду за захистом їх права на безпечність продукції.

Джерело: Управління Держпраці

Матеріали до теми


Про забезпечення засобами індивідуального захисту працівників машинобудівного підприємства
На машинобудівному підприємстві ПрАТ «Слов’янський машинобудівний завод» проведено онлайнову нараду. Інспектором відділу нагляду з питань безпеки праці надано поради щодо ...
Безпека під час використаня електрозахисних засобів: консультація від Держпраці з працівниками закладів освіти
Вибір необхідних електрозахисних засобів, засобів захисту від дії електричного поля (ЕП), а також ЗIЗ регламентується Правилами експлуатації електрозахисних засобів, які ...
Про використання засобів індивідуального захисту: Держпраці проведено захід із працівниками сільського господарства
Забезпечення необхідної кількості та правильного використання засобів індивідуального захисту – одна з умов безпечного виконання робіт та мінімізації впливу небезпечних ...