Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Відмова працівника пройти медогляд: судова практика

ВС зазначив, що відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів є підставою для відсторонення працівників від роботи. І до проходження медогляду і допуску до роботи заробіток працівника не зберігається!

Коментар до постанови ВС від 27.05.2021 р., справа № 229/5715/19

Нагадаємо, що відповідно до ст. 169 КЗпП та ст. 17 Закону «Про охорону праці» № 2694 роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Ці медичні огляди об’єднаємо у групу так званих «трудових» медоглядів, проведення яких спрямоване на своєчасне запобігання заподіянню шкоди здоров’ю працівників.

Процедура проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року (тобто «трудових» медоглядів) детально визначена у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій від 21.05.2007 р. № 246.

Працівник відмовляється чи свідомо ухиляється від проходження медичного огляду (або не надає документу про його проходження)

Розглянемо цю ситуацію на практичному прикладі коментованої судової справи, щодо якої вже є рішення ВС. Тобто можна говорити про те, які дії має здійснити роботодавець і чи є вони правильними.

Наказом від 23.04.2019 р. № 162 на підприємстві (назвемо його ТОВ 2) була проведена атестація робочих місць за умовами праці, в тому числі й у механічноскладальному цеху та робоче місце слюсаря механозбірочних робіт. Протоколом № 2609/в від 25.05.2019 р. проведення досліджень важкості та напруженості праці слюсаря механічноскладального цеха ТОВ 2 визначено, що перевіркою виявлені перевищення нормативного значення по важкості трудового процесу.

Зауважимо, що в колективному договорі ТОВ 2, а саме в додатку № 2 «Переліку професій (посад) з важкими і (або) шкідливими, особливо важкими і (або) шкідливим умовами праці, робота в яких надає право на додаткові пільги», посада слюсаря механоскладальних робіт 4 розряду взагалі відсутня. А дарма, адже якщо атестація визначила, що це важка робота, відповідні зміни треба було внести в усі документи, які стосуються умов роботи на цій посаді.

Процедура організації та проведення медичних оглядів на ТОВ 2 введена в дію наказом від 15.06.2018 р. № 36. Пунктами 5.6, 5.7 вказаного документа встановлено, що обов’язковий попередній медичний огляд проводиться для робітників, зайнятих на тяжких роботах, роботах зі шкідливими умовами праці або роботах, що вимагають професійного відбору, для осіб у віці до 21 року.

Попередній медичний огляд проводиться при прийомі на роботу, у разі переведення на іншу тяжку роботу, на роботу зі шкідливими або роботу, що вимагає професійного відбору.

Також попередній медичний огляд проводиться для робітників при прийомі на роботу за наявності у роботі шкідливих або небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу.

І ось 26 липня 2019 року працівник підписав заяву про прийняття його в порядку переведення з ТОВ 1 до механоскладального цеху ТОВ 2 на посаду слюсаря механоскладальних робіт 4 розряду. Цього ж дня ТОВ 2 видав новому працівнику направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника. У направленні були зазначені характеристики умов праці: наказ МОЗ від 21.05.2007 р. № 246, п. 3.6 пил абразивний; п. 53.1 локальна вібрація: 5.4 виробничий шум; п. 6.1.3 роботи пов’язані з локальними м’язовими напруженнями, переважно м’язів кісток і пальців рук.

У серпні 2019 року новому працівникові видавалося ще два направлення, вже з іншими характеристиками умов праці. В останньому було зазначено: наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246, пункт 6.1.3 роботи, пов’язані з локальними м’язовими напруженнями, переважно м’язів кісток і пальців рук.

28 серпня 2019 року нового працівника було ознайомлено з розпорядженням ТОВ 2 від 28.08.2019 р. № 45, відповідно до якого начальнику дільниці № 2(13), де мав працювати новий працівник, було надано розпорядження не допускати його до виконання трудових обов’язків слюсаря механоскладальних робіт до моменту проходження ним медичного огляду зі збереженням заробітної плати в повному обсязі. Цим же розпорядженням нового працівника було повторно зобов’язано пройти медичний огляд протягом десяти робочих днів з моменту ознайомлення з розпорядженням.

11 вересня 2019 року ТОВ 2 прийнято наказ № 840-к про відсторонення нового працівника від роботи без збереження заробітної плати до моменту надання документів про проходження медичного огляду. Цим же наказом нового працівника вкотре зобов’язано в строк до 13 вересня 2019 року пройти обов’язковий медичний огляд та надати підприємству висновок про проходження медичного огляду. З наказом його було ознайомлено 12 вересня 2019 року.

Працівник звернувся до суду та просив визнати наказ про відсторонення від роботи незаконним та стягнення суми середнього заробітку за вимушений прогул. Зі своєї сторони, працівник наголошував, що попередньо він працював в ТОВ 1 на аналогічній посаді більше сорока років, але проведення обов’язкового попереднього медичного огляду від нього ніхто не вимагав. Окрім того, він надав медичному закладу всі документи та фактично пройшов медичний огляд, проте висновку йому так і не було видано.

Як має вчинити роботодавець, якщо працівник так і не надав медичного висновку?

Через невиконання розпорядження про проходження медичного огляду ТОВ 2 вчинило такі дії:

  • звернулось до медичного закладу з листом, з відповіді якого з’ясувалось, що 12 вересня 2019 року надано заповнений дублікат направлення та обхідного листа з висновком про проходження медичного огляду, відповідно до якого новий працівник не придатний до роботи слюсарем механозбірочних робіт 4 розряду. Також було зазначено, що працівнику оригінали документів було видано 27 серпня 2019 року. Обхідний лист з висновком про проходження медичного огляду працівник так і не надав ТОВ 2;
  • наказом від 12 вересня 2019 року № 848-к закінчено строк із відсторонення від роботи працівника та з врахуванням отриманого медичного висновку менеджеру з підбору персоналу ТОВ 2 наказано запропонувати працівнику легшу роботу.

Що сказав суд?

У коментованому рішенні суд підтвердив цілковиту правомірність дій роботодавця. Незважаючи на те, що медичний огляд працівником було вчасно пройдено, документів про таке проходження він роботодавцю вчасно не надав. А без таких документів (до їх отримання, про яке роботодавцю довелося подбати самостійно) роботодавець відсторонив працівника від роботи за його посадою.

Коли ж виявилося, що висновок лікарів негативний, роботодавець почав шукати для такого працівника легшу роботу. Це відповідає вимогам ст. 170 КЗпП.

Наголосимо ще раз: законним є наказ, яким працівника було відсторонено повторно та без збереження заробітку. Не дивлячись на те, що перший наказ про обов’язкове проходження попереднього медичного огляду зберігав за працівником заробіток у повному обсязі на весь час відсутності на робочому місці у зв’язку з проходженням медичного огляду. Адже проходження медогляду має певний термін, після закінчення якого працівник має надати роботодавцю документ про проходження огляду.

Джерело: Дебет-КредитРозсилка новин