Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Вдосконалення профілактичної роботи – запорука збереження здоров’я та життя працюючих

Про форми і методи здійснення профілактичної роботи з охорони праці розповідає головний страховий експерт з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду у Закарпатській області Іван Чечерський:

«Головним завданням Фонду в галузі охорони праці є вдосконалення роботи з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань. Безпечні умови праці та відсутність виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях – основний результат злагодженої співпраці страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду та роботодавців.

Будь-яка робота, у тому числі і щодо мінімізації виробничого травматизму, найбільш ефективна тоді, коли здійснюється не спонтанно, а системно. Цього принципу дотримується і служба страхових експертів з охорони праці в нашій області.

Виходячи із цього, пропаганда здорових та безпечних умов праці набуває в області особливо важливого значення і тому, для привернення уваги кожного роботодавця і працівника до максимального зниження рівня виробничого травматизму, ми постійно удосконалюємо форми і методи здійснення профілактичної роботи.

Одним із дієвих методів профілактичної роботи є перевірка підприємств, установ та організацій щодо дотримання ними вимог законодавства з охорони праці, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці для трудової діяльності працюючих. Перевірки здійснюються не формально, а для того, щоб сформувати у роботодавця переконання у необхідності предметно і відповідально виконувати, своєчасно реагувати і усувати недоліки, які виявлені під час перевірок, та досягти суттєвого поліпшення стану охорони праці на підприємстві. За результатами перевірки кожен пункт подання страхового експерта з охорони праці обговорюється на нараді з відповідними спеціалістами підприємства. Для своєчасного усунення недоліків з питань охорони праці, виявлених під час перевірки, страхові есперти надають роботодавцю пропозиції щодо підвищення безпеки виробництва, допомагають у розробленні нормативних актів про охорону праці підприємства та впровадженню системи управління охороною праці (СУОП), при цьому роботодавці безкоштовно забезпечуються необхідними матеріалами, законодавчими та нормативними актами. Разом з відповідями роботодавців на подання страхового експерта також додаються відповідні накази та заходи щодо усунення недоліків. Виконання роботодавцем подання страхового експерта контролюються, а при необхідності, на прохання роботодавця, виконання окремих пунктів подання страхового експерта переноситься на інший період часу. За 2013 рік та перший квартал 2014 року майже 100% до відділень надійшли відповіді роботодавця на подання страхового експерта, які відповіднич чином зареєстровані.

Важливою складовою профілактики виробничого травматизму є проведення з роботодавцями нарад, семінарів, засідань «круглих столів», тематичних зустрічей з колективами підприємств з питань охорони праці. На цих заходах особлива увага звертається на вдосконалення та впровадження СУОП, обов'язково обговорюється позитивний досвід підприємств з питань охорони праці, методів та форм проведення навчання працівників безпечному виконанню робіт на робочому місці, особливості ведення безпечних робіт у конкретну пору року, особливо звертається увага роботодавців до організації робіт в осінньо–зимовий період.

Пропаганду безпечних умов праці також здійснюємо завдяки співпраці із засобами масової інформації. У районних газетах розміщуються статті про причини нещасних випадків, які сталися на підприємствах районів, висвітлюються існуючі проблеми з питань охорони праці, публікуються статті інформаційного характеру та про досвід роботи підприємств з питань охорони праці.

У разі настання нещасного випадку із працівником, страхові експерти з охорони праці глибоко вивчають та визначають причини настання такого випадку і надають роботодавцю конкретну допомогу у недопущенні подібних випадків у майбутньому, контролюють виконання заходів роботодавцем, які вказані в акті розслідування та інформують про такий випадок керівників споріднених підприємств.

Профілактика включає багато питань, але одним із основних є індивідуальна робота страхових експертів із роботодавцями та відповідними спеціалістами з охорони праці підприємств. Особисте спілкування з керівниками підприємств, членами трудового колективу дають можливість визначити проблеми у цьому напрямі та шляхи їх вирішення. Після таких зустрічей у роботодавця зникає байдужість до питань охорони праці і, безперечно, у свідомості керівників формується переконання в тому, що альтернативи у створенні безпечних умов праці на підприємстві, налагодженні дисципліни праці не існує.

Доброю традицією є зустрічі працівників відділень з особами, відповідальними за питання охорони праці на підприємствах під час проведення навчання за рахунок коштів Фонду. На таких навчаннях спеціалісти відділень інформували представників трудових колективів про причини виникнення нещасних випадків, порушення вимог законодавства з охорони праці, форми і методи профілактичної роботи тощо.

Думаємо і про майбутніх працівників підприємств, організацій, тому під час навчального процесу проводимо зустрічі із старшокласниками та студентами і доступно розповідаємо їм про безпечні та нешкідливі умови праці, причини виникнення професійних захворювань та шляхи їх запобіганню.

Виконуючи фахово і добросовісно свої обов'язки, страхові експерти з охорони праці відділень досягли відчутних успіхів у здійсненні профілактичної роботи. Так, за 2013 рік на підприємствах області нещасні випадки зменшилися вдвічі (35 проти 70), а за перший квартал 2014 року теж маємо зниження виробничого травматизму (6 проти 8). Зменшилась за ці періоди і кількість випадків із смертельним наслідком.

Страхові експерти з охорони праці і надалі докладатимуть максимум зусиль для збереження здоров'я та життя працівників підприємств і будуть надійними партнерами роботодавців в організації на підприємствах безпечного виробничого середовища».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниРозсилка новин