Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Турбота про людину праці

Про необхідну організацію системи управління охороною праці на підприємствах, профілактику виробничого травматизму розповідає начальник управління виконавчої дирекції Фонду в Івано-Франківській області Надія Глинська:

«Актуальність цього питання зумовлюється необхідністю державного регулювання безпеки умов праці, оскільки для їх забезпечення необхідні такі облаштування об'єктів виробничої діяльності, така організація робіт і такі технологічні процеси, за яких виключалися б потенційні причини виробничого травмування і професійних захворювань.

Проводячи аналіз причин нещасних випадків на виробництві прикро усвідомлювати, що більшість з них можна було уникнути, якщо вчасно проводити профілактичну роботу. Роз'яснювальну роботу серед працівників слід проводити щодня, з урахуванням особливостей кожного робочого місця. Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку – тим безпечнішими стануть умови його роботи, а це і є ключовим чинником профілактики виробничого травматизму.

Досвід виявлення розпізнання небезпечних ситуацій – одна з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму. Боротьбу з травматизмом слід починати з організаційних заходів. Особливо актуальним стає якісне проведення з боку адміністрації підприємства контролю за станом охорони праці. Служба охорони праці підприємства повинна працювати в таких пріоритетних напрямах діяльності з профілактики виробничого травматизму: виявлення можливостей виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, їх профілактика, ознайомлення працюючих із методами їх запобігання і ліквідації, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з усвідомленням сутності, умов і причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, застосування заходів адміністративного і матеріального впливу до порушників правил безпеки на виробництві, постійне навчання робітників і керівників усіх рівнів правил безпечно проведення робіт тощо.

Результати перевірок, які провели страхові експерти з охорони праці, свідчать про наявність серйозних недоліків в організації функціонування системи управління охороною праці. Працівники підприємств не навчені безпечним прийомам робіт, не проінструктовані, не забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту. Роботодавці не виконують вимог Закону України «Про охорону праці» щодо виділення коштів на охорону праці. В результаті залишаються невиконаними комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів. Умови праці на робочих місцях не відповідають установленим нормам.

Тобто, ступінь ризику отримати виробничу травму або професійне захворювання залишається дуже високим. Разом із тим, у штатах деяких підприємств взагалі відсутні служби охорони праці (або відповідальні особи з питань охорони праці). Особливо це характерно для господарств із невеликою кількістю працівників. Часто на виконання вимог контролюючих органів роботодавець призначає працівника, який виконує функції працівника служби охорони праці, але при цьому не звертає уваги на його кваліфікацію і професійну підготовку. Звідси випливає чистий формалізм при проведенні інструктажів, навчання, підготовки внутрішніх нормативних документів з охорони праці тощо. Під час перевірок виявляються факти незнання посадовими особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Доки не буде свідомого розуміння того, що ціна неякісного виконання своїх професійних обов'язків є надзвичайно високою, банальне сподівання на краще залишиться під знаком питання».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Читайте такожРозсилка новин