Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Ступеневий контроль за станом охорони праці

Одним із основних заходів профілактики виробничого травматизму є запровадження ступеневого контролю за станом охорони праці, зазначив страховий експерт відділення виконавчої дирекції Фонду у Ямпільському районі Сумської області Олександр Штанюк.

Ступеневий контроль за станом умов безпеки праці на робочих місцях, у бригадах, цехах, структурних підрозділах здійснює адміністрація (роботодавець) разом з профспілковою організацією або уповноваженими трудового колективу з питань охорони праці. Метою ступеневого контролю є своєчасне виявлення недоліків і вжиття оперативних заходів щодо їх усунення та попередження виробничого травматизму. Контроль здійснюється від робочого місця до підрозділу в цілому.

Об'єктами контролю на кожному ступені, як правило, повинні бути:

  • на першому ступені: робочі місця, обладнання, засоби захисту, виконавці робіт;
  • на другому ступені: ланки, бригади, групи чи інші аналогічні підрозділи у складі виробничої дільниці, цеху тощо;
  • на третьому ступені: виробнича дільниця, цех та інші підрозділи у складі структурного підрозділу.

Кількість ступенів контролю у кожному структурному підрозділі встановлюється адміністрацією та профспілковою організацією, залежно від особливостей його організаційної структури.

Порядок проведення ступеневого контролю:

1. Перший ступінь контролю повинні здійснювати майстри.

Перший ступінь контролю здійснюється перед початком і протягом робочого дня. На першому ступені контролю перевіряють підготовленість і стан робочих місць, обладнання, засобів захисту, готовність до роботи виконавців та інші питання. Виявлені недоліки записуються у журналах ступеневого контролю, які ведуться безпосередніми керівниками робіт.

2. Другий ступінь контролю здійснює комісія під головуванням головного спеціаліста або головного механіка, за участю члена профспілки, уповноваженого трудового колективу з охорони праці.

Другий ступінь контролю повинен здійснюватися один раз на декаду. На другому ступені контролю перевіряють організацію і наслідки проведення першого ступеня контролю, виконання заходів з охорони праці в підрозділах, а також стан робочих місць, утримання обладнання, засобів захисту, дотримання працюючими безпечних прийомів праці та інші питання.

Результати перевірки голова комісії записує у журнал ступеневого контролю. За наявності недоліків, які створюють загрозу здоров'ю і життю людей, роботи припиняються, про що повідомляється керівництво структурного підрозділу.

3. Третій ступінь контролю здійснює комісія під головуванням, як правило, керівника підприємства. До складу комісії повинні входити: головний інженер та інші заступники керівника підприємства, інженер з охорони праці, голова профспілкового комітету.

Третій ступінь контролю повинен проводитися один раз на місяць.

На третьому ступені контролю перевіряють організацію і наслідки перевірки першого та другого ступенів контролю, виконання заходів з охорони праці в цехах, а також стан умов праці, утримання обладнання, засобів захисту та дотримування працівниками безпечних умов праці на робочих місцях, проведення медичних оглядів, перевірки знань з охорони праці та інші питання.

Наслідки перевірки на третьому ступені контролю оформлюються актом або записом в журналі ступеневого контролю. Акти перевірок і журнали третього ступеня контролю повинні зберігатися у інженера з охорони праці протягом одного року з дня закінчення перевірки. Акти інженер з охорони праці надає в підрозділи для своєчасного усунення недоліків, виявлених на місцях.

Наслідки перевірок на третьому ступені контролю розглядаються на нараді у керівника підприємства за участю майстрів цехів, прорабів, головного механіка та голови первинної організації профспілки на «Дні охорони праці». Проведення наради оформляється протоколом із заходами по усуненню виявлених недоліків та порушень, переліком термінів та відповідальних осіб. За підсумками перевірки на третьому ступені контролю керівник підприємства при необхідності видає наказ із зазначенням заходів щодо поліпшення стану охорони праці, притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Контроль за виконанням цього порядку на підприємстві здійснює служба охорони праці.

Запровадження ступеневого контролю за станом охорони праці не потребує матеріальних витрат і в той же час є дієвим заходом щодо підвищення відповідальності не тільки посадових осіб, а й працівників за дотриманням вимог чинного законодавства з охорони праці, попередження виробничого травматизму.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниРозсилка новин