Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Шкідливі умови праці у сільському господарстві

Сільське господарство — одна із провідних галузей виробничої сфери, яка займається забезпеченням населення продуктами харчування та постачанням сировини для промисловості.

Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. До них відносяться:

  • сезонність сільськогосподарських робіт;
  • виконання робіт на відкритому повітрі;
  • часта зміна робочих операцій, виконуваних одним і тим же працівником;
  • віддаленість робочого місця від місця постійного проживання людей;
  • застосування хімічних речовин для захисту рослин від шкідників і хвороб.

Працівники, які зайняті на сільськогосподарських роботах, умовно поділяються на механізаторів, рільників, тваринників, працівників ремонтних майстерень і підсобних робітників.

Розглянемо основні характеристики умов праці механізаторів. До числа несприятливих чинників відносяться: мікрокліматичні умови, забруднення повітря робочої зони пилом і вихлопними газами, наявність шуму і вібрації, важкість та напруженість праці. Крім того, у ході проведення польових робіт механізатор має контакт із шкідливими хімічними сполуками, зокрема пестицидами та мінеральними добривами.

Рільництво в сільському господарстві включає комплекс виробничих операцій, серед яких основними є обробіток грунту, догляд за посівами, збирання врожаю та первинна обробка збіжжя. Роботи на полях вимагають чимало ручної праці, яка пов’язана з вимушеним положенням тіла, переміщенням вантажу, усі роботи виконуються на відкритому повітрі. Також на працівників впливають шум, вібрація, пил, який крім рослинних та мінеральних складових може містити в собі залишки пестицидів та добрив.

Умови праці в різних галузях тваринництва хоча і відрізняються один від одного, але мають подібні фактори виробничого середовища. Найнебезпечнішим фактором на тваринницьких фермах є професійна інфекція. Наступний чинник, що потребує урахування — мікроклі­мат, який в приміщеннях коливається в дос­татньо значних межах в залежності від пори року. На тваринницьких фермах спостерігаються такі фактори виробничого середовища, як специфічний неприємний запах, зумовлений наявністю у повітрі летких хімічних сполук та шум від різноманітних механізмів, що використовуються під час приготування кормів, доїня тощо.

Робота працівників ремонтних майстерень супроводжуються шкідливими виробничими факторами, а саме інтенсивним шумом та вібрацію під час ремонтних робіт, можливою загазованістю робочої зони, контактом з паливно-мастильними матеріалами, вимушеною робочою позою.

В сільськогосподарському виробництві зайнята значна кількість працівників, які мають право на пільги і компенсації за шкідливі і важкі умови праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, яка у свою чергу проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 та Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин