...

Розслідуванню підлягають УСІ нещасні випадки, що стаються з працівниками під час виконання роботи в інтересах роботодавця


Держпраці у листі від 23.03.2018 р №2213/3/9.1-ДП-18 нагадує, що порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232. Саме він визначає процедуру проведення розслідування нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю та які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Розслідуванню підлягають усі нещасні випадки, що стаються з працівниками під час виконання роботи в інтересах роботодавця.

Висновок про те, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом, належить до повноважень комісії (спеціальної комісії) з проведення його розслідування (спеціального розслідування), яка визначає зазначене на підставі з’ясування обставин та причин його настання.

Джерело: news.dtkt.ua

Матеріали до теми


Безпека праці під час проведення гірничих робіт
Для безпечного виконання гірничих робіт слід неухильно дотримуватися вимог Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, ...
Щодо попередження виробничого травматизму та вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці у газопостачанні
Особливу увагу слід звертати на безпеку під час проходження опалювального сезону у розрізі експлуатації газовикористовувального устаткування, створення на підприємствах газових ...
На які групи підрозділяють газонебезпечні роботи і доречний одяг для газівників
Залежно від характеру і ступеня небезпеки газонебезпечні роботи поділяють на три групи: які проводяться з оформленням наряду – допуску на ...
Вимоги охорони праці під час застосування пневматичного інструменту
Пневматичні інструменти мають доволі складну будову й свою специфіку використання, тому вкрай важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації, ігнорування яких може ...