Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Призначення відповідальної особи за електрогосподарство

За результатами заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог з охорони праці та промислової безпеки фахівці встановили низку поширених порушень. Одне з характерних — порушення при призначенні відповідальної особи за електрогосподарство.

Згідно з пунктом 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 року № 4 (далі — ПБЕЕС), керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі — особа, відповідальна за електрогосподарство).

Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, а також до вимог до електротехнічної обслуги, які містяться в пункті 2.1.1 ПБЕЕС.

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил пункту 2.1.4 ПБЕЕС.

Згідно з пунктами 2.2.1, 2.2.4, 2.2.12 ПБЕЕС вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях згідно п.2.2.1 ПБЕЕС. Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу відповідно п.2.2.4 ПБЕЕС. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов’язаний негайно вжити заходів з відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо старшому у зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство. У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник зобов’язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії згідно п.2.2.12 ПБЕЕС.

За визначенням пункту 3.1 розділу 3 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (далі — ПТЕЕС), особа, відповідальна за електрогосподарство, — електротехнічний працівник, в обов’язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється розпорядчим документом споживача.

Згідно з пунктом 1.4 розділу 4 ПТЕЕС для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба).

Розпорядчий документ щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці і присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

З аналізу наведених норм слідує, що керівник підприємства (суб’єкт господарювання) призначає особу, відповідальну за електрогосподарство, з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку та пройшли перевірку знань у встановленому порядку. Особа, відповідальна за електрогосподарство, наділена посадовими обов’язками щодо забезпечення безпеки електротехнічних працівників під час експлуатації електроустановок.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин