Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Профілактика для попередження нещасного випадку з людиною праці

Про проведення роботи з охорони праці та профілактичних заходів із попередження виробничого травматизму розповідає страховий експерт з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду у Херсонській області Вадим Діденко.

«Профілактика нещасних випадків – найважливіша державна, соціальна, гуманітарна задача, що стоїть перед кожним роботодавцем та робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, головним критерієм доцільності та ефективності якої є недопустимість нещасного випадку на виробництві.

Реалії сучасного життя такі, що здоров'я та безпека людини праці сьогодні перебувають в руках роботодавця. Враховуючи це, необхідно створити механізм надання йому постійної допомоги у вирішенні цих складних завдань. Таким механізмом є система управління охороною праці підприємства. Якщо врахувати, що на деяких підприємствах немає профспілкових організацій, не укладаються колективні договори, відсутні спеціалісти та служби охорони праці, зрозумілі безрадісні умови праці, в яких працюють люди. Загроза безробіття, спад життєвого рівня змушують багатьох з них не звертати увагу на своє здоров'я, ризикувати ним, а іноді й життям заради одержання заробітку.

Ні для кого не секрет, що завдяки поліпшенню умов праці підвищується якість роботи працюючих – скорочується кількість захворювань, зростає продуктивність праці, наслідком чого є збільшення доходів підприємства, зміцнення економіки держави, але не за рахунок скорочення розміру виплат потерпілим (тут повинно бути постійне зростання), а за рахунок скорочення кількості нещасних випадків та профзахворювань. Тому виконавча дирекція Фонду визначила цю надзвичайно важливу проблему завданням номер один для робочих органів на місцях.

У Херсонській області цією проблемою опікуються страхові експерти з охорони праці, які є помічниками та консультантами роботодавців. Страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду в області протягом 2013 року взяли участь у 1109 перевірках стану охорони праці підприємств, установ та організацій області, під час яких виявлено 13821 порушення нормативних актів про охорону праці та соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, стосовно яких прийняті відповідні заходи реагування.

За виявленими порушеннями страховими експертами з охорони праці внесено 1109 подань власникам підприємств про усунення виявлених недоліків. З вимогою вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства із загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та охорони праці, до територіального управління Держгірпромнагляду в Херсонській області внесено 14 подань.

З метою запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим видам загрози здоров'ю працюючих, страховими експертами з охорони праці упродовж 2013 року надано 1644 консультацій страхувальникам з питань дотримання вимог нормативних документів з охорони праці. Службам охорони праці 245 підприємств області надана дієва допомога в розробленні та впровадженні ефективної системи управління охороною праці.

З керівниками та спеціалістами, відповідальними за стан охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах, незалежно від форми власності, за участю спеціалістів райдержадміністрацій та територіального управління Держгірпромнагляду в області страховими експертами райміськвідділень проведено 36 семінарів, 73 засідання «круглого столу», 270 нарад, опубліковано 60 статей в засобах масової інформації та 29 виступів на телебаченні і радіо.

Під час проведення перевірок підприємств розповсюджено 7656 копій нормативних актів, спеціальної літератури та пам'яток з питань соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та охорони праці, розповсюджено на магнітних носіях серед страхувальників сучасне програмне забезпечення АРМ «Клієнт страхового експерта».

На підставі проведеного аналізу стану виробничого травматизму та з метою упередження нещасних випадків на виробництві на підприємствах тих галузей економіки, де мало місце зростання кількості випадків виробничого травматизму, страховими експертами з охорони праці на базі учбово-курсових комбінатів області та безпосередньо на підприємствах взято участь в перевірці знань у 77 групах працівників, загальною кількістю 1287 осіб. За рахунок коштів Фонду у вересні-грудні 2013 року здійснено навчання 15 груп відповідних спеціалістів з питань охорони праці підприємств страхувальників загальною чисельністю 459 осіб.

Аналіз засвідчив, що в Херсонській області залишається високим стан травматизму в соціально-культурній сфері, сільському господарстві та переробних підприємствах, виробництві машин та устаткування, на підприємствах транспортної галузі, інших галузях (енергетика, ЖКГ, розподілення води, будівництво, обробка відходів).

Слід відмітити, що найбільш високий рівень травматизму на підприємствах приватної форми власності, а саме: приватна – 59 потерпілих, в т.ч. 6 смертельно, державна – 25 потерпілих, в т.ч. 2 смертельно, комунальна – 23 потерпілих.

Серед причин нещасних випадків переважають: організаційні причини – 66,3%, психофізіологічні – 29,9% та технічні причини – 3,8%. Найпоширенішими організаційними причинами є: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незадовільне функціонування системи управління охороною праці, невиконання посадових обов'язків та порушення правил безпеки руху.

Найпоширенішими психофізіологічними причинами є: особиста необережність потерпілого, травмування в наслідок протиправних дій інших осіб.

Технічні причини, з яких стався нещасний випадок, це незадовільний технічний стан засобів виробництва, недосконалість технологічного процесу.

Серед травмованих працівників протягом 2013 року переважають особи передпенсійного віку (1954-1963 років народження).

Відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Херсонській області постійно направляються листи до адміністрації підприємств з вимогами щодо активізації проведення роботи з упередження професійних захворювань, проводяться зустрічі з керівниками цих підприємств.

Здійснені профілактичні заходи стабілізували стан виробничого травматизму на підприємствах області, сприяли поліпшенню якості профілактичної роботи з питань охорони праці на підприємствах, а головне попереджено настання нещасного випадку з людиною праці.

Проведена робота щодо профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань управлінням та відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Херсонській області засвідчила, що тільки сумісними злагодженими діями всіх зацікавлених сторін виробничого процесу можливо знизити рівень виробничого травматизму, забезпечити соціальний захист людини праці».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниРозсилка новин