Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Проблему краще попередити, ніж потім її вирішувати

Цей вираз також можна застосувати й до попередження нещасних випадків та аварій на виробництві. З метою попередження травматизму та аварійних ситуацій Держпраці нагадує про наступне.

Для реалізації конституційного права працівників на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності роботодавець зобов’язаний:

  • створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечні та нешкідливі умови праці;
  • проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах;
  • забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів;
  • організовувати інструктаж, навчання з питань охорони праці та надання першої домедичної допомоги потерпілим, опрацювання дій у разі виникнення аварійної ситуації;
  • забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.

У разі нещасного випадку, аварії або гострого профзахворювання (отруєння) на виробництві суб’єкт господарювання повинен передати протягом двох годин з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії повідомлення до територіального органу Держпраці, організувати проведення розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань або аварій.

Увага! За порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці передбачено дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальності згідно із законом.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин