Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Про вимоги безпеки під час виконання лісосічних робіт

Нагадаємо, що лісосічні роботи   - це роботи   з заготівлі, трелювання та первинного оброблення деревини на лісосіці, додатковій робочій території лісозаготівельних бригад та в зовнішніх зонах безпеки.

Правила роботи під час лісосічних робіт регламентовані НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Основні вимоги правил до роботи під час проведення лісосічних робіт наступні.

Під час проведення рубок, на які розповсюджуються вимоги цих правил, слід забезпечувати безпеку всього комплексу лісосічних   робіт,   включаючи   відведення   лісосік, та інших підготовчих робіт як на лісосіках, так і на додатковій робочій території бригад, у зовнішніх зонах безпеки. Дерева, що заважають звалюванню та/або трелюванню інших,   намічених   до   рубання, необхідно включати під час відводів лісосік у число тих, які підлягають спилюванню, і вчасно приземлювати.

Лісосічні роботи слід виконувати відповідно до вимог ГОСТ   12.3.002-75,   ГОСТ     12.3.015-78     "ССБТ.     Работы лесохозяйственные. Требования     безопасности"     (далі     - ГОСТ 12.3.015-78), ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.004-91), НАПБ А.01.002-2004 ( z0328-05 ), НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ), цих Правил, типових інструкцій   з охорони праці, експлуатаційної документації на технічні засоби та інструкцій підприємства-виробника, інструкцій з охорони праці, що затверджуються та діють на підприємстві, карт технологічного процесу, нарядів-допусків.

Під час відведення лісосік до рубання слід виконувати вимоги підпунктів 12.3.2-12.3.13 цих Правил.

Карта технологічного процесу (додаток 3) повинна складатись для лісосіки. За необхідності дозволяється розробляти її для окремої ділянки лісосіки, якщо в одній карті технологічного процесу неможливо в повному обсязі показати необхідні рішення щодо безпечного розроблення кожної з ділянок або лісосіки розробляються двома бригадами.

У карту технологічного процесу розроблення лісосіки (ділянки) необхідно включати таку інформацію та рішення, що впливають на безпеку праці:

 • характеристику лісосіки та виділених в її межах ділянок, необхідну   для   вибору   найбільш   безпечної технології робіт (механічний склад ґрунту, ступінь   його   зволоження,   рельєф місцевості, розподіл території за крутістю схилів, експозиції схилів тощо);
 • перерахування чисельного   та   професійного складу бригади (ланки), виділених їй знарядь праці (робочих машин, тракторів, устаткування, мотоінструменту), державні номери та номери за паспортами рухомих технічних засобів;
 • повний перелік   засобів   індивідуального   та колективного захисту працівників, протипожежного захисту;
 • технологічну схему лісосіки з умовними позначеннями;
 • дані про порядок та послідовність виконання робіт, черговість розроблення пасік, показ варіантів розташування ланок працівників та техніки на безпечних відстанях;
 • опис безпечних способів праці на підготовчих та основних роботах, не відображених в інструкціях з охорони праці та інших документах, які надаються бригаді (ланці);
 • природоохоронні вимоги;
 • акт готовності   лісосіки   до   розроблення,   в   якому перераховуються   підготовчі   роботи,   вказується   термін   їх проведення, підтверджується виконання.

За необхідності дозволяється внесення в карту технологічного процесу та інших показників і вимог з охорони праці. Якщо для робіт на лісосіці виділяється декілька тракторів та/або машин, у карті технологічного процесу повинна бути відображена безпечна взаємодія між ними та звалювальною машиною.

На технологічній схемі лісосіки необхідно показувати:

 • границі лісосіки та їх розміри, напрямки повздовжніх   і поперечних схилів, водорозділи, напрямки переважаючих вітрів та одностороннього нахилу дерев, території з наявністю додаткових небезпек (з зсувами, обвалами, кам'яними розсипами, крутоярами, приярками, водотоками, урвищами), небезпечні зони вздовж електро- та телефонної мережі, трас газо- або нафтопроводів, гідроспоруд;
 • верхні лісосклади   та   проміжні   лісовантажні   пункти, транспортні, під'їзні та трелювальні шляхи, інші місця переміщення техніки та людей, границі внутрішніх та зовнішніх зон безпеки вздовж перерахованих виробничих елементів;
 • границі пасік та ділянок, їх номери; напрями розроблення пасік, звалювання дерев, трелювання деревної сировини та її вивезення; границі підгірної небезпечної зони; місця чергування працівників, виконуючих функції сигнальників;
 • місця встановлення за межами лісосіки заборонних   знаків безпеки   відповідно   до   вимог підпункту 15.1.25, побутового приміщення та інших елементів облаштування бригади, зберігання паливно-мастильних матеріалів, техніки, відпочинку коней;
 • шляхи переходу працівників з пасіки на пасіку.

Показ   варіантів   безпечного   розташування   ланок працівників та рухомих технічних засобів з дотриманням необхідних зон безпеки між місцями звалювання дерев (наземного спускання круглих лісоматеріалів) та виконанням інших операцій необхідно відображати у розділі V карти технологічного процесу. У цьому 
розділі необхідно показувати, де і якій ланці працівників (робочій машині)   дозволяється   працювати при   кожному   варіанті   їх розташування.

На значних за розмірами лісосіках зони безпеки між місцями звалювання дерев та виконанням інших операцій або роботою другої ланки лісорубів, які звалюють дерева, слід встановлювати у вигляді однієї пасіки шириною, не меншою, ніж радіус небезпечної зони звалювання дерев. Запроектовані границі пасік   та   шляхи   переходу працівників з пасіки в пасіку повинні чітко позначатися на місцевості.

З повним текстом НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» можна ознайомитись за посиланням 

Джерело: прес-центр Управління Держпраці у Луганській областіРозсилка новин