Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки — облік ОПН

Впродовж якого часу здійснюється включення об’єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки?

Впродовж 30 робочих днів після подання суб’єктом господарювання до територіального органу Держпраці повідомлення про результати ідентифікації.

Якщо суб’єкт господарювання надав неповну інформацію про результати ідентифікації, що передбачена повідомленням форми ОПН-І, територіальний орган Держпраці письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання.

Впродовж якого часу проводиться реєстрація ОПН?

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб’єктом господарювання повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1, зразок повідомлення викладено у додатку 1 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 р. № 956 (далі — Порядок). Суб’єкт господарювання надсилає повідомлення про ідентифікацію ОПН у двотижневий термін відповідним територіальним органам:

  • Держпраці;
  • ДСНС;
  • Держекоінспекції;
  • Державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • Держархбудінспекції;
  • відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради.

Дані про об’єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб’єктом господарювання з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад публікують відомості про об’єкти підвищеної небезпеки за формою згідно з додатком 4 Порядку. в друкованих засобах масової інформації регіональної сфери розповсюдження протягом 30 днів після отримання повідомлення.

На підставі чого відбувається виключення ОПН з реєстру?

Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється за рішенням територіального органу Держпраці на підставі звернення та усіх необхідних документів, які подаються суб’єктом господарювання у разі:

  • проведення змін, що призвели до зменшення на об’єкті підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів порогових мас або розрахованої відповідно до Порядку;
  • ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу) об’єкта підвищеної небезпеки.

Про прийняте рішення територіальний орган Держпраці повідомляє суб’єкта господарювання письмово протягом 30 днів після одержання відповідного звернення.

У разі відмови щодо виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки суб’єкту господарювання надається обґрунтована відповідь.

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

На підставі чого здійснюється ведення обліку об’єктів підвищеної небезпеки?

Ведення обліку об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється у відповідності до Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956.

Уповноважені органи ведуть облік об’єктів підвищеної небезпеки на підставі повідомлень про результати ідентифікації.

Через скільки днів після реєстрації відбувається включення ОПН до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки?

Територіальний орган Держпраці не пізніше ніж через десять робочих днів після реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки письмово повідомляє суб’єктові господарювання про включення такого об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

Суб’єкт господарювання письмово повідомляє про включення об’єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки іншим уповноваженим органам.

У разі коли за результатами ідентифікації об’єкти не віднесено до об’єктів підвищеної небезпеки, територіальний орган Держпраці надсилає суб’єктові господарювання інформацію про результати ідентифікації.

Щодо реєстрації об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки?

Це є адміністративна послуга.

Назва послуги: Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки.

Строк надання послуги: 30 робочих днів.

Результат надання: на підставі повідомлень про результати ідентифікації про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки. Лист з інформацією про результати ідентифікації, у разі коли за результатами ідентифікації об’єкти не віднесено до об’єктів підвищеної небезпеки.

Способи отримання результату: Особисто, або через довірену особу.

Підстави для відмови: Надання неповної інформації про результати ідентифікації, що передбачено повідомленням форми ОПН-1 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956.

Необхідні документи: Повідомлення про результати ідентифікації об’єкту (об’єктів) підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (пункт 18 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956).

Де отримати: Центр надання адміністративних послуг.

Як відбувається оприлюднення даних про об’єкти підвищеної небезпеки, які включені до реєстру?

Держпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації дані про об’єкти підвищеної небезпеки, включені до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.

Держпраці розміщує та постійно оновлює електронну версію відомостей про об’єкти підвищеної небезпеки згідно з додатком 4 Порядку на власному веб-сайті у мережі Інтернет відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3.

Дані про об’єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, оприлюднюються Держпраці з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Інформація про об’єкти підвищеної небезпеки військового призначення оприлюднюється Міноборони з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Які уповноважені органи ведуть Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки?

Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки веде Держпраці.

Форма реєстру надана у додатку 2 до Порядку проведення ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки.

Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки військового призначення веде Міноборони.

Джерело: Державна служба України з питань праці

Читайте такожРозсилка новин