Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Охорона праці на будівельних майданчиках

Планування охорони праці на будівельних майданчиках регулюється «Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках» (далі — Мінімальні вимоги), які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 р. № 1050.

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт згідно з переліком видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що наведений у додатку 1 до цих Мінімальних вимог.

Мінімальні вимоги визначають організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику.

Звертаємо особливу увагу: замовники та керівники будівництва, згідно Мінімальних вимог, зобов’язані не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно додатку 2 до Мінімальних вимог в одному із таких випадків:

  • якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
  • якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Також відповідно до Мінімальних вимог замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт.

Координатори з питань охорони праці повинні мати необхідну підготовку для виконання своїх функцій:

  • вищу освіту відповідного напряму підготовки;
  • не менше 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками;
  • підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво).

До обов’язків координатора з питань охорони праці входить, зокрема, розробляння або організація розробляння плану з охорони праці будівельного майданчика, в якому встановлюються всі необхідні вимоги з охорони праці.

План розробляється одночасно з проектною документацією, завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. Він повинен своєчасно виконуватися протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований.

Складання плану забезпечує замовник або керівник будівництва.

У разі не призначення координаторів будівництва, у зв’язку з виконанням робіт одним підрядником складання плану покладається на проектувальника.

План складається з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та державних санітарних норм і правил.

При розробці плану необхідно брати до уваги всі виді діяльності, які здійснюються на будівельному майданчику і виявити всі зони, де виконуються роботи, зазначені у Переліку будівельних робіт відповідно додатку 3 до Мінімальних вимог.

План повинен постійно знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до всіх підрядних організацій та всіх інших заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

План підписується координатором з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво або проектувальником, затверджується замовником або керівником будівництва.

Якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований. Проектно-технологічна документація не може замінювати план.

Звертаємо увагу, що виконання вимог нормативно правових-актів з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», покладено на роботодавця. Зокрема відповідно статті 13 цього закону роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин