Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19

Згідно ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ підлягають обов’язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову КМУ від 17.06.2020 р. № 498 (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 09.12.202 р. № 1211, від 05.01.2021 р. № 1, від 27.01.2021 р. № 48), якою затверджено:

 • Порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів (далі — Порядок здійснення страхових виплат).
  Дія цього Порядку також поширюється на студентів-медиків V і VI курсів та інтернів, допущених до роботи відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, у разі залучення їх до боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, державними і комунальними закладами охорони здоров’я.
   
 • Порядок використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Порядок використання фінансової допомоги).
   
 • Порядок здійснення страхових виплат визначає механізм надання Фондом соціального страхування України (далі — Фонд) страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та членам їх сімей у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування такою хворобою, а також розміри страхових виплат.

У разі встановлення медичному працівникові групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, виплата проводиться разово у таких розмірах:

 • 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю I групи;
 • 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю II групи;
 • 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю III групи.

У разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника (далі — особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Члени сім’ї та батьки померлого медичного працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

Утриманцями померлого медичного працівника, які мають право на виплату, відповідно до цього Порядку є:

 • діти, на утримання яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
 • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого медичного працівника, але мають на це право відповідно до законодавства.

У разі відсутності документів, що підтверджують належність до складу сім’ї померлого медичного працівника або перебування на його утриманні, статус члена сім’ї або факт утримання встановлюється в судовому порядку.

Порядок використання фінансової допомоги визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (далі — бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Бюджетні кошти спрямовуються Фонду на безповоротній основі для проведення страхових виплат, передбачених пунктами 1 і 2 частини другої статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», та використовуються лише для виплати:

 • медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження;
 • членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Фонд подає щомісяця до 2 числа Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів.

Мінсоцполітики інформує щомісяця Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Фондом бюджетних коштів.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин