Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Маркшейдерське забезпечення на підприємстві

Згідно ст. 53 Кодексу України про надра, користувачами надр при розробці родовищ корисних копалин повинне бути забезпечено проведення маркшейдерських робіт. При цьому, ст. 24 Гірничого закону України визначено, що одними з документів, які дають право на ведення гірничих робіт є маркшейдерська документація, що повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації та інших нормативно-правових актів.

З метою виконання вказаних вище вимог законодавства та відповідно до п. 1.4 Інструкції з виконання маркшейдерських робіт (НПАОН 0.00-1.01-85) (далі — Інструкція) для виконання маркшейдерських робіт підприємство з видобутку корисних копалин зобов’язане мати в своєму складі маркшейдерську службу. На керівника підприємства покладається відповідальність за укомплектування маркшейдерської служби необхідним штатом працівників і робітників, забезпечення її спеціально обладнаними приміщеннями, автотранспортом, інструментами, приладами і матеріалами. Штат маркшейдерської служби встановлюють виходячи з необхідності своєчасного виконання всього комплексу маркшейдерських робіт; враховуються вид корисної копалини, геологічна будова родовища, гірничотехнічні фактори, обсяги і технологію ведення гірничих, а при відкритих способах розробки — кліматичні умови регіону.

Відповідно до п. 1.10 Інструкції всі маркшейдерські роботи повинні проводитися з контролем. Інструменти і прилади, які використовуються при проведенні вимірювань, досліджують і перевіряють з метою встановлення їх придатності для виконання робіт, дотримуючись вимог інструкцій по експлуатації приладів.

Згідно п. 1.12 цієї ж Інструкції гірниче підприємство повинно мати Книгу маркшейдерських вказівок, в яку маркшейдери записують виявлені відхилення від проекту ведення гірничих робіт і необхідні попередження з питань, що входять до компетенції маркшейдерської служби. Крім того, п. 1.13 передбачено, що маркшейдерська служба гірничого підприємства зобов’язана вести журнал обліку стану маркшейдерської опорної геодезичної мережі і картограми відповідності топографічних планів сучасному стану місцевості.

Гірниче підприємство повинно мати передбачену Інструкцією обов’язкову маркшейдерську документацію, що складається з журналів вимірювань, обчислювальної та графічної документації. Маркшейдерська документація зберігається в маркшейдерському відділі гірничого підприємства. В той же час необхідно відмітити, що Інструкцією встановлені чіткі вимоги до приміщення маркшейдерської служби (додаток 1 до підрозділу 1.4). Відповідальність за повноту, достовірність і збереження документації, за своєчасне її складання або поповнення відповідно до вимог Інструкції несуть головний інженер, головний маркшейдер і головний геолог підприємства. При цьому, відповідальність за забезпечення необхідних умов зберігання і використання документації несе керівник гірничого підприємства.

Крім того необхідно зазначити, що маркшейдерські роботи є одним з видів робіт підвищеної небезпеки. В свою чергу згідно додатку 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 (далі — Порядок), маркшейдерські роботи віднесені до видів робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, що також передбачається ст. 21 Закону України «Про охорону праці». Порядок подачі та реєстрації відповідної декларації визначений п. 21 Порядку.

Джерело: Управління Держпраці

 Розсилка новин